Święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w hajnowskim Soborze św. Trójcy

W dniach 27-28 sierpnia 2021 r., w hajnowskim soborze św. Trójcy uroczyście obchodzono święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. W wigilię święta, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego sprawowane było nabożeństwo Całonocnego Czuwania z wyniesieniem płaszczanicy. W dzień święta Boską Liturgię celebrowało miejscowe duchowieństwo. Po świętej Liturgii przyszedł czas na tradycyjne, w dniu tego święta, poświęcenie ziół i polnych wonności.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Piotr Awksentijuk