Uroczystości 40-lecia Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

W sobotę 4 września 2021 roku w Hajnówce miały miejsce wydarzenia będące zwieńczeniem obchodów 40-lecia Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się już w 2020 roku, zainaugurowała je święta Liturgia celebrowana w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny. W Warszawie zgromadziły się zarządy bractw diecezjalnych. W kolejnych miesiącach szereg wydarzeń organizowanych przez BMP miało jubileuszowy charakter, a ich kulminacją były uroczystości w Hajnówce. Sobotni dzień rozpoczął się od wspólnej modlitwy podczas św. Liturgii. Przewodniczyli jej Jego Ekscelencja arcybiskup Grzegorz oraz Jego Ekscelencja biskup Andrzej w asyście duchowych opiekunów bractw diecezjalnych i parafialnych. W ołtarzu modlił się Jego Eminencja metropolita Sawa oraz Jego Ekscelencja biskup Paweł. Święta Liturgia zgromadziła obecnych i byłych działaczy BMP wraz z przewodniczącymi oraz młodzież tworzącą dzisiejsze struktury organizacji. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, bractw cerkiewnych i stowarzyszeń. W trakcie nabożeństwa do zebranych zwrócił się ze słowami kazania Arcybiskup Grzegorz, który powiedział m.in. Dzisiaj dziękujemy Bogu za tę piękną możliwość bycia tutaj razem, za to że możemy wspólnie modlić się podczas św. Liturgii, która jest najbardziej istotnym wyrazem naszego dziękczynienia za wszystko, czego Bóg dokonuje w naszym życiu. Wszystko w naszym życiu powinniśmy rozpoczynać i kończyć dziękczynieniem.(…) Bracia i siostry, powinniśmy dołożyć wszelkich stara, aby nasza wiara była żywa. Musimy być synami i córkami Cerkwi. Święta Eucharystia musi stać się dla nas źródłem życia. Życie eucharystyczne jest jak bicie serca. Musi mieć swój rytm, swoją częstotliwość. Jeżeli odrzucamy św. Eucharystię, sami sobie wyrządzamy wielką krzywdę, rezygnujemy ze zbawienia. Po św. Liturgii Jego Eminencja metropolita Sawa przewodniczył dziękczynnemu molebnowi. Po jego zakończeniu skierował do obecnych okolicznościowe słowo, mówiąc m. in. Wielkie są dzieła Twoje o Panie! Takie słowa dzisiaj wspominamy zebrani w tej świątyni w Hajnówce, w czterdziestą rocznicę powstania organizacji cerkiewnej Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Wznieśliśmy modlitwę dziękczynienia, modlitwę świętej Eucharystii, która jest źródłem życia każdego z nas, jest źródłem życia Cerkwi. Tam, gdzie jest święta Liturgia,  też jest Cerkiew. Tam gdzie jest Eucharystia,  tam Cerkiew jest żywa. Na tej prawdzie budujemy swoje życie ziemskie. Bóg ofiarował nam drogocenny skarb, którym jest Cerkiew. Tylko rozumiejąc tę prawdę, możemy pojąć to wszystko, co dzisiaj przeżywamy. Mija czterdzieści lat od czasu, gdy prawosławna młodzież w Polsce założyła swoją organizację. Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce istnieje i prowadzi swoją działalność zgodnie z założeniem, czyli daje współczesnemu światu świadectwo eucharystycznego życia i jedności. Tylko bowiem w jedności z Cerkwią, we wzajemnej jedności możemy osiągnąć cel, którym jest zjednoczenie się z Bogiem.(…) Jego Eminencja metropolita Sawa, odnosząc się do trudnych okoliczności, w których bractwo zaczynało swoją działalność, zwrócił uwagę na fakt, iż tylko w jedności z Cerkwią można pokonywać problemy, których i dzisiaj nie brakuje. Zwierzchnik Prawosławnej Cerkwi w Polsce pogratulował Bractwu Młodzieży Prawosławnej Jubileuszu. Podziękował wszystkim zaangażowanym w jego działalność na przestrzeni ostatnich 40 lat, za trud i poświęcenie. Życząc bożego błogosławieństwa, zdrowia i wszelkiej pomyślności, zachęcał opiekunów duchowych bractw do podejmowania odważnych i różnorodnych działań w pracy z młodzieżą i dziećmi. Następnie osobom, których działalność przyczyniła się do rozwoju Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, zostały wręczone Ordery św. Marii Magdaleny. Z okazji jubileuszu organizacja została uhonorowana Nagrodą im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. Kolejnym punktem zaplanowanych wydarzeń było spotkanie plenerowe duchowieństwa, zaproszonych gości oraz byłych i obecnych bractwowiczów służące wymianie doświadczeń, spostrzeżeń i wspomnień. Następnie organizatorzy zaprosili zebranych do udziału w przygotowanym festynie rodzinnym, warsztatach tańca ludowego i zawodach sportowych. Miejscem tych wydarzeń był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce. Wieczorem w hajnowskim soborze młodzież wraz opiekunami duchowymi bractw modliła się podczas nabożeństwa Całonocnego Czuwania, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja biskup Paweł. Ostatnim punktem intensywnego dnia był koncert muzyczny w hajnowskim amfiteatrze.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Marcin Surynowicz