Biskup Paweł na uroczystym poświęceniu nowego skrzydła domu opieki w Trześciance

W środę 1 września 2021 r. Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski dokonał poświęcenia nowego skrzydła Prawosławnego Domu Opieki w Trześciance. W uroczystości udział wzięli: Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł, nadleśniczy Nadleśnictwa Żednia Andrzej Bogdan Gołębiewski, dyrektor SPZOZ Hajnówka Grzegorz Tomaszuk, właściciel Hotelu Podlasie Zbigniew Wasiluk, dyrektorzy Prawosławnych Domów Opieki: ks. Jerzy Kulik (Arka w Kożynie), ks. Jan Wołkowycki (Samarytanin w Hajnówce), ks. Michał Siemieniuk (ELEOS w Grabarce), dziekan Dekanatu Narewskiego ks. mitrat Michał Dudicz, dyrektor Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Diecezji Warszawsko – Bielskiej ks. prot. Adam Ostapkowicz, dyrektor Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS ks. mitrat Doroteusz Sawicki i wielu innych znamienitych gości, w tym kierownik prac budowlanych Mikołaj Grygoruk oraz projektant i inspektor nadzoru Leon Kozłow. Najważniejszymi uczestnikami uroczystości było jednak dwudziestu czterech podopiecznych PDO w Trześciance. Część z nich już wkrótce przeniesie się do nowej części, w której przygotowano miejsce dla dziewięciu podopiecznych. Pokoje są w pełni wyposażone w sprzęt pobytowo – leczniczy oraz sanitariaty w większej liczbie niż w pozostałej części, w której planuje się prace remontowe. W okolicznościowym słowie Jego Eminencja zwrócił uwagę na wielkie znaczenie miłości i miłosierdzia, które są metronomem naszej wiary. Kto mówi, że kocha bliźniego, a nie wspiera go w potrzebie zaprzecza swej wierze, jest fałszywym chrześcijaninem. Dzieci Chrystusa kochają swych braci ponieważ tym świadczą swą miłość do Boga Ojca i Matki Cerkwi. Miłość nie może być bezpłodna. Głosi się ją nie słowami, a czynami. Jego Eminencja podziękował wszystkim, dzięki których pracy i ofiarom można było poświęcić cztery nowe pokoje mieszkalne, pralnię i inne pomieszczenia gospodarcze. Najbardziej zasłużone osoby w pracach wykończeniowych nowego skrzydła PDO zostały odznaczone Orderami św. Marii Magdaleny oraz Listami Pochwalnymi. Jak zaznaczył metropolita Sawa, Cerkiew dziękuje każdemu kto uczestniczył w tym zbożnym dziele. Cerkiew nie zapomni o Nich w swych modlitwach. Zebrani mogli zapoznać się nie tylko z nowymi pomieszczeniami, ale i pozostałą częścią domu opieki, codzienną działalnością placówki, jej kłopotami i radościami. Chętnie rozmawiano z pensjonariuszami domu i ich duchowym opiekunem, ks. prot. Markiem Wasilewskim. Na zakończenie Jego Eminencja wyraził nadzieję, że już wkrótce – po planowanym remoncie – cały obiekt będzie wyglądał równie dobrze jak poświęcone nowe skrzydło.

Autor i zdjęcia: ks. Doroteusz Sawicki

Za: www.orthodox.pl