Zakończenie 40. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Dobiegła końca jubileuszowa edycja festiwalu Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej. W dniach 13-18 września 2021 r. byliśmy świadkami niezwykłej duchowej uczty, która stała się możliwa dzięki chórom, jakie wzięły udział w wydarzeniu. Swoje umiejętności zaprezentowało ponad 400 artystów z Polski i z zagranicy. Najlepsze z nich zostały nagrodzone przez jury obradujące w następującym składzie:

 • prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – przewodniczący
 • prof. dr hab. Grzegorz Pecka
 • dr Alexandrel Barnea
 • Aleksandrs Brandaws
 • Protodiakon Bazyli Dubec
 • mgr Ireneusz Ławreszuk
 • dr Dmitryi Bołgarskij

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursowych zmagań miało miejsce w Hajnowskim Domu Kultury. Werdykt konkursu przedstawia się w sposób następujący:

W kategorii chórów parafialnych wiejskich:

 • I miejsce  Chór Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Świętego. Fasty, Polska. Dyrygent: mgr Joanna Augustyńczuk
 • I miejsce Chór „Harmoń” Parafii Prawosławnej Świętego Apostoła Jakuba. Łosinka, Polska. Dyrygent: Maria Paszko
 • III miejsce Chór Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Werstok, Polska. Dyrygent: Ewa Surel
 • III miejsce  Chór Parafii Prawosławnej św. wielkiego męczennika Jerzego. Siemianówka, Polska. Dyrygent: ks. Walery Piotrowski

W kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych:

 • I miejsce Chór Dziecięco-Młodzieżowy Parafii Prawosławnej Hagia Sophia. Białystok, Polska. Dyrygent: Adam Tokajuk
 • II miejsce Chór Dziecięco-Młodzieżowy Soboru Św. Trójcy. Hajnówka, Polska. Dyrygent: Justyna Marczuk
 • III miejsce Chór Młodzieżowy Parafii Św. Jana Klimaka. Warszawa, Polska. Dyrygent: Adam Tomaszewski

W kategorii chórów innych:

 • I miejsce Męski Kameralny Zespół Wokalny „Pathos”. Białystok, Polska. Dyrygent: Michał Uścinowicz
 • II miejsce Zespół „Armonia”. Białystok, Polska. Dyrygent: Aleksander Szymaniuk
 • III miejsce Chór Młodzieżowy Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Płock, Polska. Dyrygent: Aleksander Słojewski

W kategorii chórów parafialnych miejskich polskich:

 • I miejsce Katedralny Chór Parafii Wojskowej Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego św. Jerzego Zwycięscy. Warszawa, Polska. Dyrygent: ks. diakon podporucznik Tomasz Pieczarka
 • II miejsce Chór Prawosławnej Katedry Św. Aleksandra Newskiego. Łódź, Polska. Dyrygent: Elżbieta Weremijewicz
 • II miejsce Chór im. ŚW. Romana Melodosa Parafii Prawosławnej Hagia Sophia. Warszawa, Polska. Dyrygent: Bogdan Kuźmiuk
 • III miejsce Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego. Siemiatycze, Polska. Dyrygent: Maria Demczuk

W kategorii chórów parafialnych miejskich zagranicznych:

 • I miejsce Metropolitalny Chór Katedralny Soboru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy. Charków, Ukraina. Dyrygent: Julija Woskobojnikowa
 • II miejsce Chór Parafii Prawosławnej Św. Mikołaja. Irpień, Ukraina. Dyrygent: Anna Kifienko.

W kategorii chórów akademickich:

 • I miejsce Chór Kijowskiej Akademii Duchownej i Seminarium. Kijów, Ukraina. Dyrygent: archimandryta Roman (Podłubniak)
 • II miejsce Zespół Muzyki Cerkiewnej „Varslavia”. Warszawa, Polska. Dyrygent: Miłosz Bogić

GRAND PRIX Kameralny Chór ,,Sofia’’- Kijów (Ukraina)

Nagroda specjalna dla Ryskiego Prawosławnego Chóru Kameralnego „Błagowiest”. Ryga, Łotwa. Dyrygent: Aleksandr Brandavs

Wyróżnienie za poszukiwania repertuarowe dla Chóru Parafii Prawosławnej Hagia Sophia Białystok, Polska. Dyrygent: Andrzej Tokajuk

Podsumowaniem festiwalowego tygodnia był Koncert Galowy w hajnowskim soborze św. Trójcy, na którym zaprezentowały się wyróżnione chóry:

 • Chór Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego – Werstok (Polska)
 • Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego – Siemiatycze (Polska)
 • Chór Parafii Prawosławnej św. Mikołaja Cudotwórcy – Irpień (Ukraina)
 • Zespół Muzyki Cerkiewnej „Varslavia” – Warszawa (Polska)
 • Chór im. Św. Romana Melodosa Parafii Prawosławnej Hagia Sophia – Warszawa (Polska)
 • Metropolitalny Chór Katedralnego Soboru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy – Charków (Ukraina)
 • Katedralny Chór Parafii Wojskowej Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego św. Jerzego Zwycięzcy – Warszawa (Polska)
 • Chór Kijowskiej Akademii Duchownej i Seminarium – Kijów (Ukraina)
 • Kameralny Chór Sofia – Kijów (Ukraina)

Gościem specjalnym Koncertu Galowego był Ryski Prawosławny Chór Kameralny „Błagowiest” z Łotwy pod dyrygenturą Aleksandra Brandawsa. Po zakończonej części artystycznej koncertu do zebranych zwrócił się Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. W swoich słowach Jego Ekscelencja podsumował 40. jubileuszową edycję MFHDMC. Podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację hajnowskiego festiwalu oraz występującym artystom, wyrażając jednocześnie nadzieję na dalszy rozwój tego wydarzenia. O godz. 1900 w białostockiej cerkwi Hagia Sophia odbył się drugi Koncert Galowy, podczas którego zaprezentowały się następujące chóry:

 • Chór Kijowskiej Akademii Duchownej i Seminarium – Kijów (Ukraina)
 • Chór dziecięco – młodzieżowy Parafii Św. Jana Klimaka – Warszawa
 • Chór dziecięco młodzieżowy Parafii Prawosławnej Hagia Sophia – Białystok
 • Chór Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego – Werstok
 • Chór Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego – Fasty
 • Chór młodzieżowy Kościoła Starokatolickiego Mariawitów – Płock (Polska)
 • Metropolitalny Chór Katedralnego Soboru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy – Charków (Ukraina)
 • Kameralny Chór Sofia – Kijów (Ukraina)

Autor: Emilia Korolczuk

Zdjęcia: Łukasz Troc