Biskup hajnowski Paweł na uroczystościach święta Narodzenia Bogurodzicy we Wrocławiu

 „Narodzenie Twoje, Bogurodzico Dziewico, radość ogłosiło całemu światu, z Ciebie bowiem zajaśniało Słońce sprawiedliwości, Chrystus Bóg nasz, i likwidując klątwę dał błogosławieństwo, i niszcząc śmierć darował życie wieczne.” Troparion święta, ton 4

21 września, gdy Cerkiew Prawosławna liturgicznie wspomina Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy, katedralna parafia we Wrocławiu obchodzi swoje święto patronalne. W przeddzień święta sprawowano nabożeństwo całonocnego czuwania duchowo przygotowując się do świątecznych uroczystości. W sam dzień święta rano, dziekan okręgu wrocławskiego ks. mitrat Aleksander Konachowicz dokonał małego oświęcenia wody. Niedługo przed godziną dziesiątą, w drzwiach świątyni, hierarchów – ordynariusza diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej Jego Ekscelencję abp. Jerzego oraz przybyłego na święto Władykę Pawła – biskupa hajnowskiego, powitały kwiatami dzieci, chlebem i solą starosta cerkiewny pan Mikołaj Zołotariew oraz proboszcz katedry ks. mitrat Jerzy Szczur wraz z licznie zgromadzonym duchowieństwem. Podczas Boskiej Liturgii zabrzmiał fragment z Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza: „W dalszej ich podróży Chrystus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba <mało albo> tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je.” (Łk 10, 38-42; 11, 27-28) W słowie skierowanym do wiernych, Władyka Paweł przybliżył wiernym historię Narodzenia Bogurodzicy, która chociaż nie jest zapisana w Ewangelii to została nam przekazana przez Tradycję Cerkwi. Hierarcha zwrócił szczególną uwagę na wiarę rodziców Bogurodzicy – Joachima i Annę, którzy są niedoścignionym wzorem wiary oraz pokory. Podczas nabożeństwa hierarchom asystowało dwudziestu duchownych. Po zakończeniu Liturgii, podczas której wielu wiernych przystąpiło do misterium Eucharystii, na środku świątyni sprawowano moleben do Przenajświętszej Bogurodzicy. Po nabożeństwie do wszystkich zebranych zwrócił się Władyka Jerzy. Podziękował wiernym i duchowieństwu za liczne przybycie i wspólną modlitwę oraz chórowi i dyrygentowi panu Piotrowi Kuropce za piękny śpiew. Parafianom katedry, staroście, siestryczestwu, Stowarzyszeniu św. Piotra i Pawła oraz duchowieństwu katedry za przygotowanie święta. Na koniec abp Jerzy zwrócił się do brata w biskupstwie Władyki Pawła ze słowami podziękowania za przybycie, wsparcie i modlitwę. Wyrazy szczególnej wdzięczności abp Jerzy złożył na ręce Władyki Pawła Jego Eminencji Metropolicie Sawie – zwierzchnikowi naszej Cerkwi, za którego podczas Liturgii wznoszono szczególne modlitwy w intencji zdrowia i pomyślności. Po słowach Władyki głos zabrał proboszcz katedry ks. mitrat Jerzy Szczur dziękując Władyce za jego ojcowski trud, determinację, poświęcenie i pasterską troskę w dziele prowadzenia diecezji. Całość podziękowań zwieńczyło gromkie Mnogaja Leta dla Jego Eminencji Metropolity Sawy, abp. Jerzego, bp. Pawła oraz całego zgromadzonego ludu Bożego.

Autor: ks. Igor Habura

Zdjęcia: www.diecezjawroclawsko-szczecinska.pl