Pielgrzymka przedszkolaków z Hajnówki na uroczystości ku czci św. Gabriela

Dwadzieścia dziewięć lat temu, po wieloletniej nieobecności, powrócił w swe rodzinne strony święty męczennik Gabriel Zabłudowski. Urodzony w oddalonej 20 km od Białegostoku miejscowości Zwierki młodzieniec, który pod koniec XVII wieku oddał swe życie w ofierze za wiarę w Boga w Trójcy Jedynego. Burzliwe losy naszej ojczyzny doprowadziły do tego, iż relikwie kanonizowanego w 1820 roku młodzieńca wiele lat przebywały poza granicami dzisiejszej Rzeczypospolitej. Dzięki staraniom zwierzchnika Prawosławnej Cerkwi w Polsce, Metropolity Sawy, 22 września 1992 roku Święty Gabriel „powrócił do domu”. W tym wyjątkowym dniu uroczyście przeniesiono Jego święte relikwie z Grodna na Białorusi do Białegostoku. Było to wydarzenie historyczne, niezwykle podniosłe, niezapomniane. Świętego Gabriela witały wielotysięczne tłumy. Wśród przeżywających modlitewną radość było bardzo wiele dzieci. W świadomości młodych ludzi święty młodzieniec Gabriel funkcjonuje najczęściej jako „nasz święty”, bliski sercu, niebiański opiekun dzieci i młodzieży. Każdego roku w soborze świętego Mikołaja w Białymstoku, gdzie od jesieni do wiosny znajdują się relikwie męczennika Gabriela (w pozostałym czasie przebywają one w Klasztorze p/w Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zwierkach) odbywają się uroczystości związane z kolejną rocznicą wyżej opisanych wydarzeń. W bieżącym 2021 roku modlitewnie uczestniczyły, w tym historycznym wydarzeniu, dzieci z Niepublicznego Przedszkola Prawosławnego im. świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce. Mali pielgrzymi uczestniczyli w św. Liturgii. W spokoju i z modlitwą w sercu oddali cześć świętemu Gabrielowi przykładając się do Jego relikwii. Święta Liturgia, zakończona uroczystą procesją wokół świątyni, była wyjątkowym duchowym spotkaniem dzieci z ich niebiańskim opiekunem.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Marzena Lubowicka, Paweł Iwaniuk