Biskup hajnowski Paweł uczestniczył w uroczystościach w Sakach

7 i 8 listopada 2021 r. w monasterze w Sakach odbyły się świąteczne uroczystości związane z dniem Patrona monasteru. Jak co roku, w uroczystościach ku czci św. Dymitra wzięły udział rzesze wiernych z pobliskich miejscowości, a także z Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Białegostoku. Świąteczne uroczystości rozpoczęło całonocne czuwanie celebrowane przez Biskupa Hajnowskiego Pawła w asyście licznie przybyłego duchowieństwa. O godzinie 2300 odsłużono akatyst ku czci św. Dymitra Sołuńskiego, a następnie o północy św. Liturgię. Nabożeństwu przewodniczył ks. Mitrat Adam Misijuk. Tradycyjnie o godzinie 800 dokonano małego poświęcenia wody z akatystem ku czci św. Dymitra. O godzinie 930 powitano przybyłych hierarchów, na czele z Jego Eminencją, Wielce Błogosławionym Sawą, Metropolitą Warszawskim i całej Polski, który przewodniczył świątecznej Liturgii. Okolicznościowe słowo po odczytaniu św. Ewangelii wygłosił Jego Ekscelencja Biskup Siemiatycki Warsonofiusz, podkreślając znaczenie męczeństwa jako świadectwa o Zmartwychwstałym Chrystusie. Nabożeństwo zakończyła uroczysta procesja z doksologią ku czci św. wielkiego męczennika Dymitra. Na zakończenie Jego Eminencja Metropolita Sawa, zwierzchnik prawosławnej Cerkwi w Polsce, zwrócił się do wiernych ze słowem. Zwrócił uwagę na potrzebę dawania świadectwa naszej wiary za przykładem świętych męczenników. Podkreślił, że męczeństwo jest najwyższą formą wyrażenia miłości Jezusowi Chrystusowi. Jego Eminencja złożył życzenia nowemu ihumenowi monasteru w Sakach ojcu Włodzimierzowi oraz całej braci monasterskiej.

Autor: ihumen Włodzimierz

Zdjęcia: Piotr Sterlingow