Święto Arcystratego Michała i wszystkich św. Mocy Niebios w Hajnówce

W dniu 21 listopada, zgodnie z kalendarzem gregoriańskim, Cerkiew czci pamięć świętych Arcystratego Michała i wszystkich św. Mocy Niebios. Archanioł Michał jest niebiańskim opiekunem proboszcza parafii prawosławnej p/w św. Trójcy w Hajnówce, Dziekana Okręgu Hajnowskiego, ks. mitrata Michała Niegierewicza. 2021 rok w życiu ks. Michała Niegierewicza jest wyjątkowy ze względu na to, iż przeżywa w nim jubileusze siedemdziesiątych urodzin oraz 45-letniej posługi kapłańskiej. Jak co roku świąteczny dzień rozpoczął się od świętej Liturgii. Przewodniczył jej Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Warsonofiusz, Biskup Siemiatycki w asyście duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego. Po zakończeniu św. Liturgii został odsłużony dziękczynny molebien. Na koniec uroczystości biskup Warsonofiusz zwrócił się do zebranych z okolicznościowym słowem. Podkreślił w nim, iż w otaczającym nas świecie, pełnym zła i niesprawiedliwości, orędownictwo świętych Mocy Niebios ma szczególne znaczenie. Jego Ekscelencja pozdrowił wszystkich solenizantów, w sposób szczególny zwracając się do szacownego jubilata – ks. mitrata Michała Niegierewicza. Biskup Warsonofiusz podkreślając liczne zasługi ks. Dziekana życzył mu Bożego błogosławieństwa, zdrowia i sił w realizacji kolejnych celów.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Autor