Święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do Świątyni w hajnowskim soborze św. Trójcy

Wydarzenia wspominane w dniu święta Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do Świątyni są nierozerwalnie powiązane z historią naszego zbawienia. Ku zdziwieniu świata ziemskiego i niebiańskiego trzyletnia Maria przekroczyła próg Świątyni Jerozolimskiej, wstąpiła do Świętego Świętych, by to co niedostępne uczynić dostępnym i rozpocząć tym samym bezpośredni proces oczekiwania ludzkości na wcielenie i narodzenie Syna Bożego. Uroczyste obchody święta w hajnowskim soborze św. Trójcy w Hajnówce rozpoczęły się w piątkowy wieczór całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Jego Ekscelencja biskup Paweł przewodniczył również świątecznej Boskiej Liturgii. Po św. Liturgii biskup Paweł zwrócił się do zebranych ze słowami pouczenia, w których zaakcentował wewnętrzny aspekt przeżywanego święta. Władyka podziękował wszystkim zebranym za obecność i wspólną modlitwę, życząc aby post filipowy był czasem pożytecznego trudu, przygotowującym wiernych do święta Bożego Narodzenia.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Autor