Biskup hajnowski Paweł przewodniczył uroczystościom w Zaleszanach

W prawosławnym kalendarzu liturgicznym w dniu 24 listopada (7 grudnia wg kalendarza gregoriańskiego) przypada dzień pamięci św. Wielkiej Męczennicy Katarzyny. Jest to jednocześnie święto Żeńskiego Domu Zakonnego w Zaleszanach, którego św. Katarzyna jest patronką. W bieżącym roku uroczystości miały szczególny charakter. W przeddzień, o godzinie 17.00 odprawione zostało nabożeństwo całonocnego czuwania, sprawowane przez Jego Ekscelencję Biskupa Hajnowskiego Pawła i Jego Ekscelencję Biskupa Supraskiego Andrzeja w asyście licznie przybyłego duchowieństwa. W dzień święta patronki Żeńskiego Domu Zakonnego w Zaleszanach o 8.30 został odprawiony akatyst do Św. Męczennicy Katarzyny. Następnie o godzinie 10.00 sprawowana była Boska Liturgia, przed którą miało miejsce uroczyste powitanie hierarchów przez burmistrza miasta Kleszczele, przełożoną Domu Zakonnego ihumenię Katarzynę oraz duchowieństwo. Podczas Boskiej Liturgii, po odczytaniu perykopy ewangelicznej Św. Łukasza, do zgromadzonych wiernych zwrócił się ze słowami pouczenia biskup Andrzej. Zwracając uwagę na mądrość, która była cnotą Świętej Wielkiej Męczennicy Katarzyny, przeciwstawił jej postać niemądrego bogacza, o którym była mowa w ewangelicznym czytaniu na poprzedzającą niedzielę. Na zakończenie świątecznych uroczystości do duchowieństwa, mniszek i zebranych wiernych zwrócił się biskup Paweł, który uczestnikom nabożeństwa przekazał pozdrowienia i arcypasterskie błogosławieństwo od Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski. W dniu Świętej Wielkiej Męczennicy Katarzyny Aleksandryjskiej przełożona Żeńskiego Domu Zakonnego w Zaleszanach ihumenia Katarzyna przeżywa pamięć swojej niebiańskiej patronki. Matuszce Katarzynie oraz wszystkim solenizantkom zostały złożone serdeczne życzenia długich lat szczęśliwego, Bogiem błogosławionego życia.

Autor: Mateusz Maksymiuk

fot. Jarosław Charkiewicz, archiwum monasteru