Biskup hajnowski Paweł przewodniczył rekolekcjom duchowieństwa okręgu narewskiego

W dniu 16 grudnia 2021 r., z błogosławieństwa Jago Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w Parafii Prawosławnej p/w Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach odbyły się rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Narewskiego Diecezji Warszawsko – Bielskiej. W czwartek wszyscy duchowni okręgu przystąpili do sakramentu spowiedzi. Następnie rozpoczęła się św. Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Podczas św. Liturgii kazanie wygłosił ks. Bogumił Korniluk, wikariusz parafii p/w Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi. Duchowny podkreślił ważność zachowywania postu w życiu człowieka. Kaznodzieja zaznaczył, iż poprzez sakrament pokuty i św. Eucharystię Cerkiew Chrystusowa daje nam możliwość oczyszczenia duszy, serca i sumienia. W ten sposób pomagając w realizacji tego zadania. Po zakończeniu św. Liturgii do zebranych zwrócił się Jego Ekscelencja biskup Paweł, przypominając o tym, iż Post Filipowy ma za zadanie przygotować nas do godnego przeżywania święta Narodzenia Chrystusa i naszego z Nim spotkania. Biskup Paweł podkreślił, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy mamy czyste, pokorne serce pełne miłości do Boga i drugiego człowieka. Jego Ekscelencja podziękował duchowieństwu i wiernym za wspólne uczestnictwo w św. Eucharystii, spowiednikowi za sumienne wypełnienie powierzonych mu obowiązków, dziekanowi narewskiemu oraz miejscowemu proboszczowi za trud włożony w przygotowanie rekolekcji. Hierarcha wyraził nadzieję, iż dzięki gorliwej modlitwie i cielesnej wstrzemięźliwości uda się uchronić otrzymaną w czasie św. Eucharystii łaskę. W spokoju przeżyć post, aby po jego zakończeniu w zdrowiu i duchowej radości przeżywać Narodzenie Chrystusa. Zwieńczeniem tegorocznych rekolekcji bożonarodzeniowych było spotkanie duchowieństwa okręgu podczas którego omówiono bieżące sprawy Dekanatu Narewskiego.

Autor i zdjęcia: ks. Jerzy Klimiuk