Biskup hajnowski Paweł przewodniczył uroczystościom święta parafialnego w Milejczycach

Pamięć św. wielkiej męczennicy Barbary szczególnie obchodzona jest w Milejczycach w cerkwi pod Jej wezwaniem. W przeddzień święta zostało odprawione całonocne czuwanie, wprowadzając miejscowych wiernych w święto parafialne – drugą Paschę. W sam dzień święta uroczystości rozpoczęły się akatystem do św. patronki cerkwi w Milejczycach. Ukoronowaniem świątecznego dnia była św. Liturgia, której z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Sawy przewodniczył Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł w asyście Jego Ekscelencji biskupa Warsonofiusza i duchowieństwa Dekanatów: Kleszczelowskiego, Hajnowskiego, Bielskiego i Siemiatyckiego. Przed wejściem do świątyni Ich Ekscelencje witała: młodzież działająca w bractwie w Milejczycach, starosta cerkiewny oraz proboszcz parafii, ks. prot. Marek Drużba. Z kazaniem do wiernych zwrócił się Jego Ekscelencja biskup Warsonofiusz, który nawiązał do życia świętej męczennicy zwracając uwagę na potrzebę modlitwy w dzisiejszych, złożonych czasach. Po św. Liturgii odbyła się procesja wokół świątyni z modlitwą za zmarłych duchownych, którzy nieśli posługę w milejczyckiej parafii. Następnie w świątyni wychwalano św. Barbarę i pokłoniono się Jej ikonie z cząsteczką relikwii. W słowie końcowym biskup Warsonofiusz podziękował Jego Eminencji metropolicie Sawie za błogosławieństwo na celebrację św. Liturgii w Milejczycach, biskupowi Pawłowi za wspólną modlitwę, proboszczowi, duchowieństwu, radzie parafialnej, chórowi, młodzieży z bractwa za powitanie oraz wszystkim wiernym przybyłym na świąteczne uroczystości. Jego Ekscelencja jeszcze raz zwrócił uwagę, aby nie zapominać o modlitwie, zwłaszcza za współczesną młodzież. Młode pokolenie jest szczególnie narażone na walkę z szatanem, który próbuje zawładnąć ich duszami i życiem. Uroczystości zakończyły podziękowania ks. dziekana oraz miejscowego proboszcza.

Święta wielka męczennicy Barbaro módl się do Boga za nas grzesznych! 

Autor i zdjęcia: ks. prot. Roman Dubiński