Święto parafialne w soborze św. Trójcy w Hajnówce

W dniach 18 – 19 grudnia 2021 r. w soborze św. Trójcy w Hajnówce uroczyście obchodzono  pamięć św. Mikołaja Cudotwórcy. Św. Mikołaj jest patronem dolnej świątyni hajnowskiej katedry. Również pierwsza drewniana cerkiew w Hajnówce była oddana niebiańskiemu patronatowi Cudotwórcy z Miry Licyjskiej. Dlatego też kult św. Mikołaja zajmuje wśród hajnowian szczególne miejsce, a uroczystości ku Jego czci gromadzą rzesze wiernych. Tegoroczne obchody święta  rozpoczęły się w sobotę wieczorem nabożeństwem całonocnego czuwania, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Arcypasterza powitała młodzież, zaangażowana w działalność parafialnego koła BMP, starosta cerkiewny oraz proboszcz katedralnej parafii, ks. mitrat Michał Niegierewicz. Niedzielnego poranka została odsłużona pierwsza św. Liturgia, po której uroczyście poświęcono wodę. Główną św. Liturgię celebrował Biskup hajnowski Paweł w asyście przybyłego duchowieństwa. Po przeczytaniu świątecznej oraz niedzielnej perykopy Ewangelii od św. Łukasza Jego Ekscelencja zwrócił się do zebranych wygłaszając świąteczne kazanie. Biskup Paweł przypomniał żywot św. Mikołaja. Podkreślając gorliwą wiarę oraz niezwykłe oddanie swej pasterskiej służbie wskazał Go jako wzór do naśladowania dla wszystkich duchownych. Cuda których dokonywał i których do dnia dzisiejszego doświadczają wierni dzięki niebiańskiemu wstawiennictwu św. Mikołaja są wzorem miłości, którą kapłan powinien otaczać wiernych oddanych jego opiece. Lud Boży pragnąc zachować harmonię, powinien szanować swoich pasterzy, ufać im i jednoczyć się z nimi w modlitwie. W nawiązaniu do niedzielnej perykopy św. Ewangelii, O uzdrowieniu dziesięciu trędowatych, Jego Ekscelencja podkreślił, iż celem błagalnej modlitwy nie jest otrzymanie tego o co prosimy, ale uzyskanie świadomości, iż za wszystko co otrzymujemy powinniśmy dziękować Bogu. Sensem modlitwy jest wdzięczność. Wdzięczność przynosząca owoce naszych dobrych uczynków i życia w zgodzie z nauką Cerkwi Chrystusowej. Po św. Liturgii odsłużono uroczysty molebien, po którym biskup Paweł pozdrowił zebrane duchowieństwo oraz wiernych dziękując wszystkim za wspólną modlitwę.

Autor i zdjęcia: ks. Mariusz Jurczuk