Spotkanie biskupa Pawła z dyrektorami prawosławnych domów opieki

Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w dniu 03-01-2022 r. w Hajnówce, miało miejsce spotkanie Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego z dyrektorami prawosławnych domów opieki działających na terenie Diecezji Warszawsko-Bielskiej oraz dyrektorem Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Warszawsko-Bielskiej ks. prot. Adamem Ostapkowiczem. Spotkanie służyło podsumowaniu funkcjonowania placówek w roku 2021. Wskazano i przeanalizowano podejmowane działania i inicjatywy. Debatowano również na temat planowanych przedsięwzięć oraz bieżących problemów, z którymi zmagają się prawosławne domy opieki. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów. Księża dyrektorzy podziękowali biskupowi Pawłowi za arcypasterską opiekę, deklarując spotęgowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi placówkami. Biskup Paweł podziękował kierującym pracą prawosławnych placówek opiekuńczych za trud towarzyszący codziennej służbie na rzecz potrzebujących seniorów. Życzył zebranym Bożego błogosławieństwa w dalszych działaniach.

Autor i zdjęcia: ks. Mariusz Jurczuk

mde