Hajnówka: rekolekcje duchowieństwa

W dniach 23 – 24 grudnia 2021 r., z błogosławieństwa Jago Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w parafii prawosławnej p/w Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Hajnówce odbyły się rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego. We czwartek, w godzinach wieczornych, duchowni przystąpiło do sakramentu spowiedzi. W piątek o godzinie 900 rozpoczęła się św. Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Podczas Liturgii kazanie wygłosił ks. Remigiusz Sosnowy, wikariusz parafii p/w św. Mikołaja Cudotwórcy w Białowieży. Po zakończeniu św. Liturgii do zebranych zwrócił się Jego Ekscelencja Biskup Paweł, przypominając o tym, iż Post Filipowy ma za zadanie przygotować nas do godnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Cerkiew Chrystusowa poprzez święte sakramenty Pokuty i Eucharystii daje nam możliwość oczyszczenia swego umysłu, serca i sumienia. W ten sposób pomaga nam w realizacji tego zadania. Duchowni nie mogą zapominać o odpowiedzialności, która na nich spoczywa. Należy troszczyć się i prowadzić wiernych poprzez post. Biskup Paweł podziękował duchowieństwu i wiernym za wspólną Świętą Eucharystię, spowiednikom dekanalnym za sumienne wypełnienie powierzonych im obowiązków, dziekanowi hajnowskiemu ks. mitratowi Michałowi Niegierewiczowi oraz proboszczowi parafii p/w Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Hajnówce ks. mitratowi Janowi Romańczukowi za trud włożony w przygotowanie rekolekcji. Jego Ekscelencja wyraził nadzieję, iż dzięki gorliwej modlitwie i cielesnej wstrzemięźliwości uda się w spokoju przeżyć post, aby po jego zakończeniu w zdrowiu i duchowej radości przeżywać Boże Narodzenie.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Roman Leończuk