Arcypasterska wizyta Biskupa hajnowskiego Pawła w SPZOZ w Hajnówce

W dniu 23-12-2021 r. z inicjatywy Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Diecezji Warszawsko-Bielskiej, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski wraz z ks. prot. Markiem Wasilewskim, dyrektorem Prawosławnego Ośrodka Milosierdzia w Trześciance odwiedzili z duszpasterską wizytą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z trudną sytuacją funkcjonowania hajnowskiego szpitala w warunkach pandemii i kryzysu migracyjnego. Biskup Paweł przekazał na ręce dyrektora Szpitala im. lek. med. Włodzimierza Mantiuka, Grzegorza Tomaszuka, wodę mineralną ofiarowaną przez firmę „Krynka”, która będzie udostępniona pacjentom szpitala. Transport wody zapewniła firma „Pronar”. Dyrektor hajnowskiej placówki przekazał Biskupowi Pawłowi oficjalny list, będący wyrazem szczerej wdzięczności za okazaną pomoc.

Autor i zdjęcia: Natalia Wasilewska