Rekolekcje wielkopostne duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego

W dniach 31 marca  i 01 kwietnia 2022 r. w Orzeszkowie miały miejsce wielkopostne rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego. W czwartkowy wieczór duchowni zebrali się w parafialnej cerkwi p/w Wniebowstąpienia Pańskiego aby przystąpić do sakramentu pokuty. Po odczytaniu modlitw przed spowiedzią sprawowano wielkopostną jutrznię, podczas której duchowni przystępowali do sakramentu pokajanija. Następnego dnia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego była sprawowana Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów. Przed przystąpieniem do sakramentu Eucharystii zebrani wysłuchali kazania ks. prot. Piotra Kamieńskiego. Kaznodzieja podkreślił w nim szczególne znaczenie sakramentów spowiedzi i św. Eucharystii w życiu każdego chrześcijanina. Po zakończeniu św. Liturgii do zebranych zwrócił się Jego Ekscelencja biskup Paweł. W swoim słowie przypomniał m. in. o tym, iż Wielki Post ma za zadanie przygotować nas do godnego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Cerkiew Chrystusowa poprzez święte sakramenty Pokuty i Eucharystii daje nam możliwość oczyszczenia swego umysłu, serca i sumienia. W ten sposób pomaga nam w realizacji tego zadania. Duchowni nie mogą zapominać o odpowiedzialności, która na nich spoczywa. Należy troszczyć się i prowadzić wiernych poprzez post. Mobilizować ich do regularnego i świadomego przeżywania świętych sakramentów. Kontynuując Jego Ekscelencja powiedział m. in.:  Jaka powinna być nasza spowiedź? Przystępując do niej musimy mieć świadomość, że słowa przez nas wypowiadane skierowane są do samego Boga. Spowiadajmy się szczerze, z serca, niczego nie lekceważąc, niczego nie odkładając na później, tak jakby następnej spowiedzi miało już nie być… Biskup Paweł podziękował duchowieństwu i wiernym za wspólną świętą Eucharystię, księżom spowiednikom za sumienne wypełnienie powierzonych im obowiązków. Jego Ekscelencja wyraził nadzieję, iż dzięki gorliwej modlitwie i cielesnej wstrzemięźliwości uda się ochronić otrzymaną, w czasie Eucharystii świętość. W spokoju przeżyć post, aby po jego zakończeniu w zdrowiu i duchowej radości przeżywać Zmartwychwstanie Pańskie.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Piotr Panfiluk, autor