Zwiastowanie Bogurodzicy w hajnowskim soborze św. Trójcy

W dniu kiedy Cerkiew obchodzi święto Zwiastowania Bogurodzicy w hajnowskim Soborze świętej Trójcy miały miejsce świąteczne nabożeństwa, którym przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski w asyście miejscowego duchowieństwa. W przeddzień święta zostało odprawione nabożeństwo całonocnego czuwania, rozpoczynające się z wielkiego powieczerza. Następnego dnia została odprawiona uroczysta Boska Liturgia, w trakcie której podczas małego wejścia biskup Paweł za ofiarną służbę dla dobra świętej Cerkwi z okazji święta Paschy Chrystusowej nagrodził wikariusza hajnowskiej katedry ks. Nikitę Kazakiewicza prawem noszenia kamiławki. Po wysłuchaniu perykopy ewangelicznej kazanie wygłosił ks. mitrat Michał Niegierewicz. W swoich słowach nawiązał do sensu i znaczenia święta Zwiastowania Bogurodzicy. Ksiądz proboszcz hajnowskiej katedry zwrócił szczególną uwagę na fakt, że owe święto jest początkiem naszego zbawienia. Każdy wierzący człowiek powinien znaleźć miejsce dla Chrystusa i Bogurodzicy w swoim sercu. Na zakończenie świątecznych uroczystości biskup Paweł udzielił licznie zebranym wiernym arcypasterskiego błogosławieństwa.

Tekst: ks. Nikita Kazakiewicz

Zdjęcia: Autor