Biskup hajnowski Paweł przewodniczył rekolekcjom duchowieństwa w Trześciance

W dniu 8 kwietnia z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski w cerkwi p/w archanioła Michała w Trześciance odbyły się wielkopostne rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Narewskiego. Świętej Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów w asyście dekanalnego duchowieństwa przewodniczył Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł. Zwracając się do zebranych ze słowem pouczenia Jego Ekscelencja odniósł się m.in. do święta Zwiastowania Bogurodzicy. Hierarcha bazując na tekstach liturgicznych oraz nauczaniu Ojców Cerkwi wskazał, że zwiastowanie przez archanioła Gabriela dobrej nowiny o wcieleniu Syna Bożego jest początkiem drogi naszego zbawienia, dopełnionej śmiercią Chrystusa na krzyżu i zmartwychwstaniem po trzech dniach. Jego Ekscelencja podkreślił konieczność posiadania cnoty pokory na wzór Bogurodzicy, tak deficytowej cechy ludzkości w otaczającym święcie. Podsumowując, biskup Paweł życzył zebranym błogosławionego święta Paschy Chrystusowej oraz wytrwałości w ostatnich dniach Wielkiego Postu.

Autor i zdjęcia: Natalia Wasilewska