Wielkopostne rekolekcje w Prawosławnym Domu Opieki Społecznej „Samarytanin” w Hajnówce

9 i 10 kwietnia w PDOS „Samarytanin” miało miejsce wielkopostne gowienije podopiecznych. W sobotę wieczorem mieszkańcy przystąpili do sakramentu spowiedzi, zaś w niedzielę podczas św. Liturgii św. Bazylego Wielkiego udzielono im sakramentu św. Eucharystii. Po nabożeństwie ks. Jan Wołkowycki przybliżył zebranym postać św. Marii Egipcjanki oraz podkreślił znaczenie pokuty i życia eucharystycznego, które ma szczególny wymiar, gdy człowiek na co dzień boryka się z niemocą podeszłego wieku czy trapiącą chorobą. Ks. Jan życzył by święta Eucharystia umacniała w wierze i dawała siłę do trwania w nadziei na zbawienie.

Autor:  ks. Jan Wołkowycki

Zdjęcia: Justyna Łukjaniuk, autor