Biskup Paweł przewodniczył ostatniemu nabożeństwu pasyjnemu w warszawskiej katedrze

W piątą niedzielę Wielkiego Postu tj. 10 kwietnia, w warszawskiej katedrze św. Marii Magdaleny odsłużono czwarte i zarazem ostatnie nabożeństwo pasyjne z czytaniem Ewangelii o męce Pańskiej wg św. Jana. Wieczornemu nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł w obecności warszawskiego duchowieństwa. W prezbiterium modlił się Jego Eminencja metropolita Sawa. Kazanie dotyczące miłości, której uczy Golgota wygłosił wikariusz parafii Hagia Sophia w Warszawie, ks. prot. dr Adam Magruk. Kaznodzieja zaznaczył, że każda z ewangelicznych postaci – począwszy od samego Zbawiciela – to nauczyciel miłości. Chrystus przelał swoją bezcenną krew ponieważ Bóg pragnął podzielić się z człowiekiem Swoją miłością. Wyciąga na Krzyżu swoje ręce i obejmuje nimi każdego z nas i wzywa: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja dam Wam wytchnienie. Oto dlaczego św. Jan z Kronsztadu wzywa do wiszącego na drzewie Krzyża: „O miłości nasza Chryste! Do czego doprowadziła Ciebie miłość do nas? Cierpiałeś poniżenie, oplucie, nieopisany ból gwoździe! O miłości nasza Chryste, jak wielce umiłowałeś wszystkich nas!”. W dalszej części kazania, ks. Magruk wskazał, że nauczycielką miłości jest również Bogurodzica, która widząc poniżenie swego Syna stała przy Jego Krzyżu do końca. Tym samym uczy nas tego, że kochać to być z człowiekiem nie tylko w jego radościach i dobrobycie, gdy otacza cię mnóstwo ludzi, lecz prawdziwie kocha ten, kto jest z tobą w twoim bólu, cierpieniu, kiedy wszyscy opuszczają ciebie, ponieważ jesteś już niepotrzebny. Tylko ten, kto zgodnie z pouczeniem apostoła Pawła, nie tylko z cieszącymi się cieszy, ale i z płaczącymi płacze, doświadczy owej błogosławionej radości, której uczestnikiem stała się Matka Boża, kiedy jako pierwsza spośród całej ludzkości ujrzała zmartwychwstałym swego Syna. Podobne przykłady miłości dają: św. Jan Teolog, Roztropny Łotr oraz sprawiedliwi Józef z Nikodemem. Kończąc kaznodzieja zachęcał, by stojąc przed symboliczną Golgotą, u progu Wielkiego i Świętego Tygodnia męki Pańskiej, podziękować Bogu za Jego ofiarną krzyżową miłość do każdego z nas i razem z Matką Cerkwią wzywać: „O Panie Jezu, który wycierpiałeś za nas niewyrażalny ludzkimi słowami ból! Nie odwracaj swego oblicza od nas! Kieruj naszą wolą i naucz nas prawidłowo się modlić, wierzyć, przebaczać, okazywać cierpliwość i kochać, miłować tak jak Ty umiłowałeś wszystkich nas!”.

Za: www.orthodox.pl

Zdjęcia: Michał Sacharczuk