Święto Zmartwychwstania Pańskiego w hajnowskiej katedrze

24 kwietnia 2022 roku Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski przewodniczył nabożeństwom Paschy Chrystusowej w soborze św. Trójcy w Hajnówce. Uroczyste świętowanie rozpoczęło się paschalną połunoszcznicą. Wniesienie płaszczanicy do prezbiterium było znakiem, że Wielka Sobota dobiegła końca. Przed rozpoczęciem paschalnej procesji do wiernych zwrócił się biskup Paweł i poinformował zebranych o tym, że ludzkości dany znów był znak Bożego błogosławieństwa w postaci Świętego Ognia. Dzięki delegacji prowadzonej przez biskupa Pawła, która przywiozła Święty Ogień w Wielką Sobotę do Polski, trafił on również do hajnowskiego soboru. Następnie w cerkwi rozbrzmiały długo oczekiwane słowa stichery – Woskresienije Twoje Chrystie Spasie i rozpoczęły się paschalne nabożeństwa. Wszystkich ogarnęła duchowa radość jakże zgodna z treścią kanonu paschalnej jutrzni – „Niebiosa niechaj godnie się weselą i ziemia niech się raduje, niech świętuje świat cały, widzialny i niewidzialny, albowiem Chrystus, radość wieczna, Zmartwychwstał”. Raz po raz wypowiadane przez kapłanów słowa „Christos woskresie” spotykały się z donośnymi odpowiedziami wiernych „Woistinu woskresie”! Podczas św. Liturgii znaczna część wiernych zgromadzonych w wypełnionej po brzegi świątyni przyjęła św. Pryczastije jednocząc się ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Pierwszy dzień świętowania Zmartwychwstania Pańskiego zakończyła, sprawowana przez Jego Ekscelencję w asyście duchowieństwa soboru, paschalna wieczernia.

Autor: ks. Paweł Korszak

Zdjęcia: ks. Nikita Kazakiewicz