Poniedziałek Paschy w parafii św. Dymitra w Hajnówce

Zmartwychwstanie Pańskie – Święto świąt i uroczystość nad uroczystościami. Pascha Chrystusowa to podstawa naszej wiary. Apostoł Paweł wyraża tę prawdę, mówiąc: Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara… tymczasem jednak Chrystus Zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli (1 Kor. 15,14-20). Zwiastowanie tej prawdy jest misją Cerkwi, modlitewne przeżywanie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest zaś świętym obowiązkiem tych, którzy mianują się Jego uczniami. 25-04-2022 r. nabożeństwom Paschalnego Poniedziałku w parafii św. Dymitra w Hajnówce przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Podczas świętej Liturgii Jego Ekscelencja zwrócił się do zebranych ze słowami kazania. Podkreślił w nim, że Zmartwychwstanie, którego dokonał Bóg, ma wymiar ponadczasowy. Jest aktualne zawsze. Wiara w Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, powinna towarzyszyć nam w każdym momencie naszego życia. Z okazji święta Zmartwychwstania Pańskiego, wikariusz parafii św. Dymitra w Hajnówce, ks. Ignacy Szwec został nagrodzony prawem noszenia złotego krzyża kapłańskiego. Zwieńczeniem św. Liturgii była uroczysta procesja wokół świątyni.

Autor: ks. Marek Jurczuk

Zdjęcia: Natalia Domańska