Święto Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie

Czterdzieści dni po święcie Paschy Cerkiew świętuje Wniebowstąpienie Pańskie. Święto to uroczyście obchodzone jest w cerkwi w Orzeszkowie. Tegoroczne uroczystości miały tym bardziej podniosły charakter, bowiem przewodniczył im Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Przed cerkwią władykę Pawła powitała młodzież i dzieci, u progu świątyni starosta cerkiewny wraz z panią wójt Gminy Hajnówka Lucyną Smoktunowicz, a w cerkwi proboszcz – ks. Rafał Wawreniuk. Po odczytaniu ewangelicznej perykopy ze słowem do wiernych zwrócił się biskup Paweł. Jego Ekscelencja zwrócił uwagę na miejsce, gdzie dokonało się Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa. Tym miejscem była Góra Oliwna. Jak podkreślił władyka Paweł nie było to miejsce przypadkowe, bowiem już wcześniej nasz Zbawiciel często modlił się na tej górze. Następnie biskup Paweł zwrócił uwagę na podwójny charakter święta. Z jednej strony widzialny jest smutek, bowiem Zbawiciel opuszcza ziemię i wznosi się na niebo. Z drugiej strony widoczna jest radość apostołów, którzy wracając do Jerozolimy mieli w umysłach słowa Zbawiciela, że „Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę. Pocieszyciel nie przyjdzie do was” (J 16,7). Po świętej Liturgii odsłużono dziękczynny molebien, po którym do wiernych zwrócił się biskup Paweł. Podziękował wszystkim duchownym za przybycie, w ciepłych słowach zwrócił się do parafialnego chóru, który na co dzień śpiewa w orzeszkowskiej cerkwi. Następnie głos zabrał proboszcz parafii, który podziękował władyce Pawłowi za przybycie do Orzeszkowa i przewodniczenie liturgicznym uroczystościom. Słowa podziękowania padły także w stronę wiernych, którzy mimo deszczowej pogody wspólnie modlili się w cerkwi.

Autor i zdjęcia: ks. Rafał Wawreniuk