Prawosławne Studium Psalmistów w Hajnówce ma nowych absolwentów

03 czerwca 2022 r. miał miejsce egzamin kończący naukę w Prawosławnym Studium Psalmistów. Na początku Dyrektor Studium i Dziekan Hajnowski – ks. mitrat Michał Niegierewicz zwrócił się do zebranej komisji złożonej z wykładowców studium oraz do kończących szkołę studentów ze słowem, w którym zawarł swoistą refleksję odnoszącą się do minionych dwóch lat nauki i czasu spędzonego razem na licznych wykładach. Ksiądz Dyrektor zaznaczył i podkreślił, że szkoła stawia fundament i podstawę w sztuce prowadzenia chóru. Służba psalmisty – dyrygenta jest odpowiedzialnym zadaniem. Studium Psalmistów w Hajnówce jest jednostką, która kształci i przygotowuje ludzi, pragnących w przyszłości związać swe życie z służbą w Cerkwi w charakterze psalmisty, bądź dyrygenta. Następnie odbył się egzamin. Składał się on z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Każdy ze studentów miał za zadanie dyrygować chórem Pieśń Cherubinów, oraz odpowiedzieć na pytania stawiane przez członków komisji. Po zakończonym egzaminie nastąpił moment podsumowań w trakcie którego Dyrektor studium jeszcze raz zwrócił się do zebranych z krótkim słowem, w którym dokonał podsumowania i oceny poziomu prezentowanej wiedzy. Ksiądz Dyrektor nie krył swego zadowolenia z absolwentów, którzy w obecnym roku ukończyli Studium Psalmistów i stwierdził, że jeżeli będą rozwijać ziarnko wiedzy, które zostało im zasiane będą mogli zostać w przyszłości dobrymi dyrygentami służącymi na chwałę Bożą i Jego świętej Cerkwi! Prawosławne Studium Psalmistów prowadzi rekrutacje na rok akademicki 2022/2023. Zajęcia odbywają się w każdy piątek i sobotę. W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe elementy muzyki cerkiewnej. Szkoła kładzie duży nacisk na umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy poprzez praktyki, które odbywają się na II roku nauki oraz znajomość ustawu cerkiewnego, który jest niezwykle ważny w sztuce cerkiewnego śpiewu i prowadzenia chóru.

Autor: Iwo Cyunczyk

Zdjęcia: jppo