Pamięć świętych Męczenników Chełmskich i Podlaskich w Zbuczu

Już tradycyjnie w pierwszą niedzielę czerwca licznie zebrani wierni zgromadzili się w pięknej, urokliwej cerkwi św. św. Męczenników Chełmskich i Podlaskich w Zbuczu aby modlitewnie uczcić pamięć naszych przodków. Poświęcona w 2016 roku cerkiew jest wyrazem wdzięczności obecnych mieszkańców wsi Zbucz i pomnikiem męczeństwa wozaków z tej wsi, którzy w tragiczny sposób zostali zamordowani 31 stycznia 1946 roku, w lesie nieopodal miejscowości Puchały Stare. Tegoroczne uroczystości swą obecnością zaszczycił Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski, który sprawował boską Liturgię w asyście zgromadzonego kleru przybyłego z okolicznych parafii. Po przeczytaniu dwóch fragmentów Ewangelii, przeznaczonych na ten dzień, ze słowem pouczenia zwrócił się do zgromadzonych wiernych biskup Paweł. W swym kazaniu Jego Ekscelencja podkreślił ogromną rolę męczeństwa w historii Cerkwi. Święci Męczennicy Chełmscy i Podlascy, kanonizowani przez Sobór Biskupów naszej Cerkwi 8 czerwca 2003 r., męczennicy naszych ziem, którzy dzięki silnej woli, oddaniu, poświęceniu i niezłomnemu trwaniu na straży Świętej Wiary Prawosławnej dostąpili świętości. Po zakończonej boskiej Liturgii wierni trzykrotnie, procesyjnie okrążyli świątynię wychwalając świętych Męczenników słowami hymnów liturgicznych poświęconych ku Ich czci (troparion i wieliczanije). Następnie diakon Marek Fedosiewicz donośnie i wyraziście wygłosił życzenia wielu długich lat życia w zdrowiu, szczęściu i pomyślności zwierzchnikowi naszej Cerkwi Jego Eminencji, Wielce Błogosławionemu Sawie, Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski, biskupowi Pawłowi i pozostałym biskupom sufraganom Diecezji Warszawsko Bielskiej. Podsumowując liturgiczne uroczystości biskup Paweł serdecznie podziękował wszystkim ofiarodawcom na rzecz budowy świątyni, bez których stworzenie tak pięknego pomnika wiary naszych przodków nie była by możliwa. Następnie Jego Ekscelencja podziękował zebranemu duchowieństwu, staroście cerkiewnemu, radzie parafialnej, chórowi i licznie zebranym wiernym. Na zakończenie ks. prot. Leon Anchim, proboszcz parafii prawosławnej w Czyżach, podziękował Władyce za przybycie i modlitewne przewodnictwo uroczystościom, duchowieństwu i wiernym, którzy pamiętając tego pięknego, słonecznego, niedzielnego poranka o Chrystusie Zmartwychwstałym i Wzniesionym na niebiosa, przybyli na wspólną modlitwę tak licznie, że mury cerkwi nie były w stanie ich pomieścić. Jest to świadectwo świadomego wyznania wiary, znajomości historii swojej małej Ojczyzny oraz wiedzy na temat ogromnego orędownictwa przed Tronem Najwyższego świętych Męczenników Chełmskich i Podlaskich.

Autor: Iwo Cyunczyk

Zdjęcia: Ks. Eliasz Suproniuk