Święto Pięćdziesiątnicy w hajnowskim soborze św. Trójcy

W dniach 11-12 czerwca 2022 r. Cerkiew Prawosławna przeżywa wielkie święto Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów. To szczególny dzień, który jest początkiem istnienia Cerkwi Chrystusowej. Wyjątkowy charakter święta parafialnego miały uroczystości w soborze świętej Trójcy w Hajnówce. W przeddzień święta u progu soboru świętej Trójcy Jego Ekscelencję, Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego powitała młodzież z bractwa działającego przy parafii świętej Trójcy. Młodzież poprosiła Jego Ekscelencję o modlitwy i arcypasterskie błogosławieństwo. Następnie przed rozpoczęciem nabożeństwa całonocnego czuwania biskupa Pawła przywitał proboszcz soboru świętej Trójcy. Podczas nabożeństwa duchowieństwo wraz z wiernymi wznosiło swoje modlitwy do Ducha Świętego. W dniu święta Pięćdziesiątnicy główną świętą Liturgię służył biskup hajnowski Paweł wraz z duchowieństwem soboru. Po odczytaniu świątecznej perykopy ewangelicznej z kazaniem zwrócił się ks. mitrat Michał Niegierewicz. W swoim słowie przedstawił wiernym znaczenie Cerkwii w ich życiu. Podkreślił, że święto Zesłania Ducha Świętego na Apostołów stanowi początek istnienia Cerkwi. Cerkiew jest miejscem gdzie stale przebywa Łaska Boża. Przypomniał wszystkim zebranym, że w dniu Pięćdziesiątnicy na uczniów Jezusa Chrystusa zstąpił Duch Święty i zaczęli oni rozmawiać różnymi językami. Po tym ważnym wydarzeniu Apostołowie podążają w świat głosić naukę Zbawiciela. Ksiądz Proboszcz w swoim kazaniu powołał się na słowa Chrystusa „zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”. Te słowa wskazują na to, że jedynie w Cerkwi Chrystusowej człowiek może osiągnąć zbawienie. Bezpośrednio po świętej Liturgii odprawiona została wieczernia, podczas której czytane były modlitwy z błogosławieństwem na ziemne pokłony, które czynione były po raz pierwszy od święta Paschy Chrystusowej. Po nabożeństwie wieczerni biskup Paweł pozdrowił duchowieństwo i wiernych, natomiast wszyscy zebrani zaśpiewali mnohaja leta.

Autor: ks. Krzysztof Kuderski

Zdjęcia: ks. Nikita Kazakiewicz