Poniedziałek Świętego Ducha w hajnowskim soborze św. Trójcy

Drugiego dnia święta Pięćdziesiątnicy Cerkiew adoruje pamięć Świętego Ducha – Trzecią Osobę Trójcy Świętej, którego wychwalamy właśnie od tego święta słowami modlitwy: „Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który wszędzie jesteś i wszystko napełniasz, Skarbnico Dóbr i Dawco życia, przyjdź i zamieszkaj w nas, i oczyść nas od wszelkiej zmazy i zbaw, o Dobry, dusze nasze”. Wszystkie modlitwy w Prawosławiu mają charakter trynitarny (kierowany ku Świętej Trójcy) i kończą się doksologią, w której wymieniamy również Ducha Świętego. O tym jak ważna w życiu każdego chrześcijanina jest osoba Ducha Świętego mogą świadczyć słowa modlitwy wypowiadanej przez kapłana w imieniu zgromadzonych podczas każdej Liturgii eucharystycznej według św. Jana Chryzostoma: „Jeszcze przynosimy Tobie tę duchową i bezkrwawą służbę, i prosimy Cię, i modlimy się, i błagamy: ześlij Ducha Twego Świętego na nas i na te przedłożone dary i uczyń przeto chleb ten najczcigodniejszym Ciałem Chrystusa Twego. Amen. A co w kielichu tym najczcigodniejszą Krwią Chrystusa Twego. Amen. Przemieniając Duchem Twoim Świętym. Amen. Amen. Amen. Aby stały się dla przyjmujących je ku trzeźwości duszy, ku odpuszczeniu grzechów, ku udziałowi we wspólnocie Ducha Twego Świętego, ku pełni królestwa niebieskiego, ku śmiałości wobec Ciebie, a nie na sąd lub potępienie”. Modlitwa ta świadczy wyraźnie o tym, iż Duch Święty uświęca wszystko i wszędzie, nic nie dzieje się bez Ducha. W hajnowskim soborze świętej Trójcy sprawowana była boska Liturgia, którą celebrował ks. Nikita Kazakiewicz. Podczas nabożeństwa obecny był Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski.

Autor i zdjęcia: Piotr Panfiluk