Biskup Paweł w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

15 czerwca 2022 r. Komendę Powiatową PSP w Hajnówce z duszpasterską wizytą odwiedził Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Prawosławny Biskup Hajnowski. Biskup Paweł zapoznał się ze specyfiką służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz specyfiką zagrożeń powiatu hajnowskiego. Podczas wizyty strażacy przedstawili sprzęt jaki na co dzień wykorzystują w działaniach ratowniczych. Następnie zaprezentowano budynek Komendy PSP w Hajnówce oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Hajnówce w szczególności Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce, salę edukacyjną „Ognik”, siłownię oraz pomieszczenia socjalne strażaków pełniących służbę w systemie zmianowym. Omówiono również plany dotyczące modernizacji Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce. Ostatnim elementem wizyty było spotkanie w sali konferencyjnej z funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi, podczas którego poruszono tematy związane ze służbą i pracą w Państwowej Straży Pożarnej. Przemawiając Jego Ekscelencja podziękował strażakom oraz pracownikom cywilnym za ofiarną służbę i pracę na rzecz społeczeństwa oraz zapewnił o swojej modlitwie. Wszyscy strażacy oraz pracownicy otrzymali od biskupa Pawła ikony Świętej Trójcy.

Autor: Grzegorz Bajko

Zdjęcie: KP PSP w Hajnówce, ks. Jan Wołkowycki