Biskup hajnowski Paweł wziął udział w uroczystościach w Dubiczach Cerkiewnych

12 lipca, w dniu pamięci świętych apostołów Piotra i Pawła, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski odprawił św. Liturgię w parafii Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych. W św. Liturgii uczestniczył biskup hajnowski Paweł. Pamięć świętych apostołów w powyższej miejscowości związana jest z poprzednią świątynią parafialną, która uległa zniszczeniu w wyniku pożaru. Podniosłości tegorocznym świątecznym uroczystościom dodał fakt jubileuszu 50-lecia kapłaństwa proboszcza miejscowej parafii, ks. mitrata Andrzeja Jakimiuka oraz jubileusz 50-lecia małżeństwa ks. Andrzeja i matuszki Olgi. W związku z jubileuszem na uroczystości przybyło licznie duchowieństwo z Diecezji: Warszawsko-Bielskiej, Łódzko-Poznańskiej jaki i Białostocko-Gdańskiej. Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych: wójt gminy Dubicze Cerkiewne Leon Małaszewski, burmistrz miasta Siemiatycze Piotr Siniakowicz oraz przedstawiciele Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce na czele z przewodniczącą zarządu centralnego Gabrielą Nowaszewską. Na uroczystości licznie przybyli byli parafianie ks. Jakimiuka z Siemiatycz, Boratyńca Ruskiego oraz Słoch Annopolskich. Na uroczystościach obecni byli oficerowie Wojska Polskiego pełniący aktualnie służbę w Dubiczach Cerkiewnych. W czasie św. Liturgii kazanie wygłosił ks. mitrat Leon Sajewicz. Kaznodzieja zwrócił przede wszystkim uwagę na wiarę i oddanie świętych apostołów. Zaznaczył, że człowiek wierzący, który bez bojaźni odda całego siebie w ręce Boże, może zmienić świat. Może sprawić, że z jego serca wyleje się Łaska Boża, która leczy, przemienia i odradza wszystko. Świąteczne uroczystości w Dubiczach Cerkiewnych zakończył dziękczynny molebień w czasie, którego dziękowano Bogu za 50 lat służby ks. Andrzeja Jakimiuka. Duchowny posługę kapłańską pełnił w parafii w Telatyczach jako psalmista, następnie jako kapłan w Diecezji Przemysko-Gorlickiej w parafiach: Żdynia, Gładyszów, Konieczna, Regietów, Czarne oraz Sanok. Pełnił obowiązki dziekana nowosądeckiego oraz sekretarza Kancelarii Biskupiej, następnie był sekretarzem Kancelarii Biskupiej w Łodzi pełniąc jednocześnie obowiązki proboszcza łódzkiej katedry. W 1980 roku skierowany został do Narwi w województwie białostockim w charakterze proboszcza i dziekana narewskiego. Po trzech latach pracy duszpasterskiej otrzymał nominację do Siemiatycz na stanowisko proboszcza pw. śww. app. Piotra i Pawła i dziekana siemiatyckiego, którą piastował przez 30 lat. Obecnie pełni posługę jako proboszcz w Dubiczach Cerkiewnych. Kończąc uroczystości Jego Eminencja metropolita Sawa zaznaczył, że pasterze Cerkwi Chrystusowej prawidłowo wyświęceni, sprawują św. Liturgię dla zbawienia upadłego człowieka i całego świata. Tam, gdzie jest właściwe wyświecony kapłan, tam jest i Cerkiew. Wszystko inne pozostaje odstępstwem, sektą. Człowiek gorliwie wierzący i żyjący zgodnie z zasadami i tradycją Cerkiew powinien być zawsze uważny. Szczególnie w naszych czasach, należy słuchać głosu żywej prawdziwej Cerkwi. Gdzie jest św. Eucharystia tam jest Cerkiew, gdzie jej nie ma, nie ma też Cerkwi. Jego Eminencja podziękował ks. mitratowi Andrzejowi Jakimiukowi i matuszce Oldze za 50. lat posługi duszpasterskiej, za wychowanie trójki dzieci, które podobnie jak rodzice służą Cerkwi całym sobą.

Autor; o. ihumen Włodzimierz – Saki

Zdjęcia: Jan Troc