Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Hajnówce

Każdego roku w parafii prawosławnej św. Dymitra w Hajnówce obchodzone jest uroczyście święto Kazańskiej Ikony Przenajświętszej Bogurodzicy. Na terenie parafii, przy ulicy Górnej, znajduje się kaplica tej ikonie poświęcona. Murowaną kaplicę wzniesiono w 1986 roku w miejscu zamordowania przez hitlerowców grupy mieszkańców ówczesnej wsi Górne. Najstarsza, drewniana kapliczka, która została wzniesiona tuż po wojnie, jako wyraz wdzięczności Matce Bożej za opiekę i ocalenie pozostałych mieszkańców Górnej, stoi dzisiaj na polu, wśród łanów zbóż otaczających Hajnówkę. 20 lipca, w przeddzień święta, sprawowano w kaplicy jutrznię. Świąteczny dzień rozpoczął się zaś, zgodnie z wieloletnią tradycją, od uroczystej procesji podążającej ulicami Wrzosową i Górną, podczas której kapłani modlili się przy domach oczekujących ich wiernych. Centralnym punktem uroczystości była święta Liturgia. Po odczytaniu fragmentu św. Ewangelii kazanie wygłosił ks. Ignacy Szwec. Kaznodzieja w swych słowach podkreślił jak wielką moc ma orędownictwo Bogurodzicy. Wyrazem wstawiennictwa Matki Bożej za wiernych ludzi są Jej ikony, które słynną z licznych cudów, czego także przykładem jest Kazańska Ikona Matki Bożej. Po św. Liturgii odsłużono nabożeństwo dziękczynne. Uroczystości, jak co roku, zebrały wielu wiernych z Hajnówki i innych zakątków naszej Ojczyzny. Nad bezpiecznym przebiegiem uroczystości czuwali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce oraz pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, zasługując na słowa podziękowania i uznania za profesjonalizm.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Michał Dziewiatowski, Monika Szwec