Pierwsza Piesza Pielgrzymka z Hajnówki do Zaleszan

Pamięć jednej z najmłodszych, ale jakże ważnej ikony Najświętszej Bogarodzicy Zaleszańskiej czczona jest każdego roku w ostatnią sobotę lipca. W 2022 roku z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski po raz pierwszy odbyła się piesza pielgrzymka z Hajnówki do Zaleszan, na święto Zaleszańskiej ikony Najświętszej Bogarodzicy. Pielgrzymka rozpoczęła się duchową ucztą, św. Liturgią sprawowaną o godz. 700 w cerkwi św. wielkiego męczennika Dymitra, po której pątnicy pokrzepili się śniadaniem przygotowanym w domu parafialnym. Około godziny 900 pielgrzymi wyruszyli do domu zakonnego w Zaleszanach. Trasa pielgrzymki przebiegała przez Dubicze Cerkiewne, Grabowiec oraz Saki. Mieszkańcy wsi z radością witali pielgrzymów, prosząc o modlitwę ugaszczali wspólnie przygotowanym poczęstunkiem. O godzinie 1500, dzięki Bożemu błogosławieństwu, pielgrzymi szczęśliwie dotarli do celu swej podróży. Pokłonili się cudownym ikonom Leśniańskiej i Zaleszańskiej Najświętszej Bogurodzicy i wzięli udział w uroczystościach na ich cześć. Wszyscy pątnicy wyrazili szczerą nadzieję na kontynuowanie tego Bożego dzieła w kolejnych latach.

Autor: ks. Ignacy Szwec

Zdjęcia: Natalia Domańska