W VI Niedzielę po Pięćdziesiątnicy, Biskup Paweł przewodniczył Liturgii w Katedrze Metropolitalnej

Dnia 24 lipca 2022 r., w VI niedzielę po Pięćdziesiątnicy, św. Liturgii w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie, przewodniczył Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł.  Hierarsze asystowało duchowieństwo katedry oraz przybyli goście w osobach uczestników międzynarodowego spotkania młodzieży w Supraślu. Śpiewał chór pod dyrekcją protodiakona Sergiusza Bowtruczuka. W trakcie św. Liturgii, Jego Ekscelencja biskup Paweł udzielił święceń diakońskich subdiakonowi Jakubowi Moczarskiemu.

Diakon Jakub Moczarski urodził się w 1996r. w Warszawie w rodzinie Jarosława i Anny Moczarskich. Edukację szkolną odbył w rodzinnym mieście Mińsku Mazowieckim – ukończył Gimnazjum Artystyczne w Fundacji Edukacji Artystycznej oraz Liceum przy Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej. W 2015r. ukończył studia pierwszego stopnia na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej na kierunku mechatronika, obroną pracy inżynierskiej uzyskując tytuł zawodowy inżyniera. Następnie kontynuował edukację na tym samym wydziale oraz kierunku w ramach studiów drugiego stopnia. Jednocześnie rozpoczął edukację na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Aktualnie jest studentem ostatniego semestru studiów drugiego stopnia tejże uczelni. Od młodych lat jest związany z katedrą metropolitalną św. Marii Magdaleny w Warszawie. W latach 2015 – 2020 był subdiakonem Jego Eminencji metropolity Sawy, z rąk którego 25 grudnia 2016r. przyjął chirotesję lektorską. Od 16 listopada 2020r. pracuje zawodowo jako analityk biznesowy. 18 lipca 2021r. wraz z Natalią Sadowską otrzymała sakrament małżeństwa.

Autor: Karion Szeszko

Zdjęcia: diakon Igor Kutovyi