W dniu Święta św. Antoniego Pieczerskiego, Biskup hajnowski przewodniczył uroczystościom w Rogaczach

W dniu 23 lipca 2022 r., parafia pw. Narodzenia Bogurodzicy w Rogaczach uroczyście obchodziła pamięć św. Antoniego Pieczerskiego, którego miejscowi wierni darzą szacunkiem, wznosząc ku niemu swoje modlitwy i prośby.

Tego dnia św. Liturgię sprawował Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł.

Po św. Liturgii miała miejsce procesja podczas, której modlono się za dusze byłych proboszczów parafii w Rogaczach, spoczywających wokoło świątyni.

Na zakończenie świątecznych uroczystości do zebranych zwrócił się biskup Paweł, który ukazał postać św. Antoniego jako przykład do naśladowania we współczesnym czasie. Jego Ekscelencja powiedział m.in.: „w otaczającym świecie nie ma człowieka, który nie grzeszy. Sam Bóg jest wyłącznie bez grzechu. Zadaniem każdego z nas jest kajać się za swoje przewinienia i przynosić skruchę. Przykładem ku temu jest osoba św. Antoniego, niejednokrotnie prześladowana przez ówczesnych książąt, nigdy jednak nie pałając rządzą zemsty, a pokonująca wszelkie trudności modlitwą i postem”.

Następnie hierarcha przekazał arcypasterskie błogosławieństwo Jego Eminencji metropolity Sawy oraz podziękował miejscowemu proboszczowi za przygotowanie święta. Podziękowania skierowano chórowi za piękny i modlitewny śpiew, radzie parafialnej oraz wszystkim przybyłym na święto. W uznaniu za pracę i trud w miejscowej parafii, Listem pochwalnym nagrodzona została Eugenia Korneluk.

Autor: ks. Roman Dubiński

Zdjęcia: ks. Paweł Kuczyński