Festiwal kolęd w Hajnówce

Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i Całej Polski, organizatorzy: Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce oraz Hajnowski Dom Kultury serdecznie zapraszają do udziału w FestiwaluHajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną 2023”, który odbędzie się w Hajnowskim Domu Kultury w dniach: 11-12 stycznia o godzinie 1500– przesłuchania konkursowe i 15 stycznia 2023 r. – Koncert Galowy, również o godzinie 1500. W Festiwalu wezmą udział chóry i zespoły kolędnicze z przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, z miejskich i gminnych ośrodków kultury, parafii i inne. Chcąc zgłosić chęć udziału w Festiwalu należy wypełnić kartę zgłoszeniową i  dostarczyć lub przesłać na wskazany w regulaminie adres, bądź też przesłać pocztą elektroniczną na adres: dihajnowka@gmail.com, w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2022 r.

hszkp regulamin 2023 v1

hszkp karta zgloszeniowa 2023 v1

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Archiwum Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Hajnówce