Obchody święta Poczęcia przez św. Annę Najświętszej Bogurodzicy

Proboszcz – ks. prot. mgr Mikołaj Markiewicz, Rada Parafialna wraz wiernymi parafii w Starym Korninie serdecznie zapraszają na uroczystości święta Poczęcia przez św. Annę Najświętszej Bogurodzicy. Szczegóły na załączonym plakacie.