Niedziela o Synu Marnotrawnym w soborze św. Trójcy w Hajnówce

W Niedzielę o Synu Marnotrawnym, w hajnowskim soborze św. Trójcy, główną boską Liturgię sprawował Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski, w asyście miejscowego duchowieństwa. Jest to jedna z niedziel, które przygotowują wiernych do rozpoczęcia Wielkiego Postu. Wpisuje się ona w ciąg zawierający pytanie: Jak my przygotujemy się do spotkania z Chrystusem? Podczas św. Liturgii z ewangelicznym kazaniem do wiernych zwrócił się proboszcz parafii – ks. mitrat Michał Niegierewicz, który podkreślił iż ewangeliczna przypowieść mówi o dwóch synach, którzy nie potrafili przyjąć ojcowskiej miłości i odtrącali ją na różny sposób. „Jednak Bóg jest miłością – kontynuował ks. proboszcz – która dotyka każdego człowieka. Wszystko zależy od tego jak człowiek postąpi z daną mu od Stwórcy wolną wolą? Czy będzie pamiętał co mówili przodkowie: Biez Boha nie dojdziosz do poroha? Po zakończeniu boskiej Liturgii Jego Ekscelencja biskup Paweł pozdrowił zebranych wiernych i życzył bożego błogosławieństwa na nadchodzący tydzień.

Autor: ks. Adam Dzienisiuk

Zdjęcia: ks. Nikita Kazakiewicz