IV Sretienskije subboty w parafii w Dubinach

W lutym 2023 r. parafia p/w Zaśnięcia NMP w Dubinach po raz czwarty zorganizowała cykl spotkań „Sretienskije subboty”. W ramach spotkań parafianie – zarówno młodsi, jak i starsi – brali udział w warsztatach, wykładach, wycieczkach. 4 lutego odbyły się warsztaty tematyczne ,,Malarstwo witrażowe”. W wydarzeniu wzięły udział dzieci oraz młodzież. Patrycja Siemiacka na wstępie przybliżyła tematykę, czym jest malarstwo witrażowe, jak wygląda i gdzie można je zobaczyć. Następnie uczestnicy stworzyli dzieła, które posłużą im jako świecznik bądź naczynie do użytku codziennego. 11 lutego odbyła się wycieczka parafialnego chóru dziecięco-młodzieżowego do Warszawy. W wycieczce wzięli udział nasi chórzyści, ich rodzice, ks. Andrzej Busłowski oraz dyrygentka Patrycja Siemiacka czuwająca nad realizacją wyjazdu. Podczas wycieczki dzieci zwiedziły cerkiew św. Sofii Mądrości Bożej, Sobór Metropolitarny św. Marii Magdaleny, Prawosławne Seminarium Duchowe. Całość zwieńczył czas wolny w Centrum Nauki Kopernika. Grupa miała okazję zobaczyć wystawy, gdzie można było dokonać niemal 200 przeróżnych eksperymentów. Wycieczka pozwoliła na miłe spędzenie czasu i zintegrowanie się chórzystów. 18 lutego odbyły się kolejne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży pt.: ,,Miasto nocą” pod kierunkiem pani pedagog Agnieszki Zabrockiej. Uczestnicy na deseczkach w jednolitym kolorze rysowali domki, sklepy oraz budynki, które chcieli żeby znajdowały się w ich miasteczku. Stworzone budynki, obrysowane czarnym konturem nadawały pracy minimalistyczny wygląd, przez co efekt końcowy był jeszcze bardziej zaskakujący. Warsztaty pozwoliły grupie na zrelaksowanie się i rozwijanie własnej twórczości. W niedzielę 19 lutego odbyło się spotkanie „blinowe”. Wcześniej wszyscy uczestniczyli w św. Liturgii i w molebnie w intencji dzieci i młodzieży prawosławnej. Po nabożeństwie rodzice wspólnie ze swoimi pociechami udali się do sali parafialnej. Spotkanie było wprowadzeniem do nadchodzącego tygodnia seropustnego. Każda rodzina, która przybyła na spotkanie przyniosła ze sobą przygotowane wcześniej wypieki. Proboszcz parafii ks, Andrzej Busłowski przywitał wszystkich i podziękował wszystkim za przybycie szczególnie dzieciom, młodzieży, rodzicom za całoroczny trud w wspólnej pracy w parafialnym dziecięco-młodzieżowym chórze na Chwałę Bożą. Przy wspólnej kawie i herbacie Patrycja Siemiacka – dyrygentka wyświetliła prezentację tematyczną i opowiedziała o Bractwie Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Przede wszystkim zgromadzeni mogli zdobyć wiedzę na temat historii, struktury, działalności i najważniejszych wydarzeniach Bractwa. Dzieci zadawały pytania, ale także wykazały się dużą wiedzą na temat Prawosławia. W najbliższą sobotę 25 lutego po wsienoszcznym bdienii odbędzie się ostatnie spotkanie z cyklu „Sretienskije subboty” na temat „Wprowadzenie do Wielkiego Postu”.

Autor: Patrycja Siemiacka

Zdjęcia ks. Andrzej Busłowski, Agnieszka Zabrocka, Patrycja Siemiacka