Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

W roku szkolnym 2022/2023 z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i Całej Polski odbyła się XXIV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Tematem tegorocznej edycji był: „Współczesny Monastycyzm Prawosławny w Polsce”. Do udziału  w olimpiadzie zgłosiło się ponad 90 uczniów szkół średnich z całej Polski. W dniach 9 – 10 marca 2023 roku w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyły się eliminacje centralne. Wzięło w nich udział 34 uczniów, w tym troje uczniów z Dekanatu Hajnowskiego. Ostatni etap Olimpiady rozpoczął się molebnem przed relikwiami św. męcz. Gabriela w soborze katedralnym św. Mikołaja Cudotwórcy. W sali konferencyjnej CKP uczestników przywitał biskup supraski Andrzej. Ponadto uczestnicy i opiekunowie w ramach programu edukacyjnego odwiedzili monaster p.w. Narodzenia N.M.P. w Zwierkach, gdzie bliżej przyjrzeli się życiu mniszemu. Eliminacje centralne Olimpiady składały się z pisemnego testu i ustnej wypowiedzi.
Członkami komisji, pod przewodnictwem arcybiskupa bielskiego Grzegorza, byli:

  • dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB,
  • dr Andrzej Kuźma,
  • ihumen dr Pantelejmon (Karczewski),
  • mgr Piotr Makal,
  • mniszka Daria (Matwiejuk).

Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwali:

  • mgr Mirosław Filimoniuk, wizytator diecezjalny i sekretarz olimpiady
  • mgr Mirosława Pietkiewicz, doradca metodyczny MODM w Białymstoku i pełnomocnik olimpiady.

Po dwudniowych zmaganiach uczestników, komisja wyłoniła 13 laureatów oraz 14 finalistów, wśród których znajdowali się uczniowie z Dekanatu Hajnowskiego:

  • Natalia Busłowska – Laureatka (3 miejsce) – Parafia Prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach, uczennica XI LO w Białymstoku,
  • Aleksandra Jakimiuk – Finalistka – Parafia Prawosławna pw. św. Dymitra w Hajnówce, uczennica II LO z DNJB w Hajnówce,
  • Mateusz Pawłowski – Finalista – Parafia Prawosławna pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie, uczeń II LO z DNJB w Hajnówce.

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej umożliwia uczestnikom rozwijanie zainteresowań religijnych, kształtuje postawy, pomaga w poszukiwaniu prawdy dotyczącej życia i wskazuje drogę odkrywania mądrości poprzez wiedzę i wiarę. Wszystkim laureatom i finalistom gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy dalszych sukcesów w nauce!

Autor: Mateusz Pawłowski

Zdjęcia: ks. Andrzej Busłowski