Biskup hajnowski Paweł przewodniczył rekolekcjom duchowieństwa w Warszawie

Jako pierwszy w bieżącym roku wielkopostne rekolekcje duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej rozpoczął okręg warszawski. Tradycyjnie rekolekcje przeprowadzono w stołecznej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny. W poniedziałkowe popołudnie 20 marca, duchowieństwo i psalmiści zebrali się na jutrzni, by przystąpić do sakramentu spowiedzi, którą przyjmował spowiednik dekanatu ks. mitrat prof. Jerzy Tofiluk. W dniu pamięci św. czterdziestu męczenników z Sebastian, 21 marca, św. Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów przewodniczył Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł w asyście duchowieństwo dekanatu. W trakcie św. Liturgii modlono się o zdrowie i szybki powrót do arcypasterskich obowiązków Jego Eminencji metropolity Sawy. Po św. Liturgii, z pouczeniem zwrócił się biskup Paweł, który podkreślił znaczenie spowiedzi w życiu kapłana, jako misterium jedności ze Stwórcą i samym sobą. Hierarcha wyraził radość z powodu bliskości Boga w św. Eucharystii i zjednoczenia się duchowieństwa wokół świętego ołtarza. Wiele uwagi Jego Ekscelencja poświęcił postowi jako przygotowaniu do Paschy Chrystusowej, wskazując na konieczność pracy duchowej, z mniejszym akcentowaniem zewnętrznej strony postu. Za św. Bazylim Wielkim, biskup Paweł zachęcał do poświęcania większej uwagi powściągliwości języka i mniejszego osądzania drugiego człowieka. Wystrzeganie się tego skutkuje większym spokojem duchownym i koncentracją na samym sobie. Hierarcha zachęcał do bacznego przyglądania się swoim grzechom i wykazywania się pokorą, która pomaga pokonać  słabości i negatywne przyzwyczajenia. Kończąc Jego Ekscelencja, przekazał arcypasterskie błogosławieństwo i podziękowania Jego Eminencji metropolity Sawy za modlitewne wsparcie. Rekolekcje zakończyły życzenia spokojnej dalszej części Wielkiego Postu oraz radosnego święta Zmartwychwstania Chrystusa duchowieństwu, ich rodzinom i parafianom.

Autor i zdjęcia: diakon Igor Kutovyi