Uroczystości Straży Pożarnej w Hajnówce

7 marca 2024r. w soborze św. Trójcy w Hajnówce, w Dekanacie Hajnowskim Diecezji Warszawsko Bielskiej, miała miejsce niecodzienna uroczystość związana ze Strażą Pożarną, a mianowicie akt zdania i przejęcia obowiązków kapelana powiatowego oraz powołanie kapelana gminnego.

Uroczystości rozpoczęły się molebniem, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski w asyście Krajowego Kapelana Straży Pożarnej – ojca archimandryty Sergiusza (Matwiejczuk), Dziekana Hajnowskiego – ks. mitrata Michała Niegierewicza, oraz przybyłych kapelanów. W nabożeństwie uczestniczyli: p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce – brygadier Grzegorz Bajko wraz z kadrą kierowniczą Komendy Powiatowej, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego – druh Piotr Rybak, Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne – Leon Małaszewski, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu hajnowskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych. W nabożeństwie asystował także poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce. Podczas nabożeństwa wznoszone były modlitwy w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin, za ich trudną, odpowiedzialną i ofiarną służbę Bogu i człowiekowi. Pośród wielu proszeń wybrzmiały także dziękczynienia za dotychczasową duszpasterską pracę kapelanów.

Bezpośrednio po nabożeństwie do zgromadzonych zwrócił się Jego Ekscelencja biskup Paweł ze słowami wdzięczności, ale także podkreślił jak ważna jest modlitwa w codziennym życiu strażaka, gdyż to strażacy i druhowie niejednokrotnie ryzykując swoje życie ratują zdrowie, życie i mienie swojego bliźniego. Następnie głos zabrał Krajowy Kapelan Straży Pożarnej ojciec archimandryta Sergiusz (Matwiejczuk), przybliżając powód spotkania, ale także zapoznając zebranych z ważnością posługi kapelaństwa pożarnictwa „Kapelan wznosi modlitwę za tych, którzy potrzebują tej pomocy i którzy tej pomocy udzielają, … głosi ewangelię miłości do drugiego człowieka. Bogu na chwałę, człowiekowi na pożytek…„. Następnie odczytano dekrety Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego, Jego Ekscelencji Arcybiskupa prof. dr hab. Jerzego (Pańkowskiego), gdzie mianowano ks. prot. mgr Tomasza Puczko – wikariusza Parafii p/w św. Mikołaja w Narewce na kapelana pożarnictwa powiatu hajnowskiego, oraz powołano na kapelana pożarnictwa Gminy Dubicze Cerkiewne ks. mgr Michała Markiewicza – wikariusza Parafii p/w św. Archanioła Michała w Starym Korninie. Złożono również serdeczne podziękowania i gratulacje ustępującemu kapelanowi powiatowemu straży pożarnej ks. prot. mgr Janowi Wołkowyckiemu, za jego ponad 20-letnią służbę, zaangażowanie i nieustającą opiekę duchową. W imieniu wszystkich kapelanów pożarnictwa ojciec archimandryta Sergiusz wyraził wdzięczność i wręczył pamiątkową statuetkę. Odczytano także list gratulacyjny, ze słowami dziękczynienia i prośbą o dalszą modlitwę od p.o. Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Województwa Podlaskiego st. bryg. Grzegorza Lisowskiego. Z dalszymi podziękowaniami dla ks. prot. Jana Wołkowyckiego i gratulacjami dla nowych kapelanów kolejno przemawiali obecni goście.

Autor: Ks. prot. Piotr Borowik – Wojewódzki Kapelan Strażaków Województwa Podlaskiego

Zdjęcia: Anna Puczko