Z życia chóru dziecięcego Parafii św. Trójcy w Hajnówce

W sobotę, 16 marca 2024 r., przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, młodzi adepci śpiewu cerkiewnego z chóru dziecięcego Parafii św. Trójcy w Hajnówce, spotkali się na cotygodniowej próbie. Po przećwiczeniu nowego repertuaru, który przygotowywany jest na majowy Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, dzieci wraz z dyrygentką Justyną Marczuk przygotowały zapusty. Słodki poczęstunek oraz pizza uzupełniły zapustową atmosferę spotkania. Ponadto każdy z chórzystów wypisał na kartce swoje wielkopostne postanowienia.

Autor i zdjęcia: Jerzy Marczuk