Wielki Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety w parafii św. Dymitra w Hajnówce

We czwartek, 21-03-2024 r., w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu, do parafii p/w św. wielkiego męczennika Dymitra w Hajnówce przybył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski, aby uczestniczyć w nabożeństwie wielkiego powieczerza, z czytaniem Kanonu Pokutnego św. Andrzeja z Krety. Po zakończeniu nabożeństwa biskup Paweł zwrócił się do zebranych ze słowami, w których nawiązał do sensu i znaczenia postu, mówiąc m.in. Post nie przejawia się jedynie w niespożywaniu produktów pochodzenia zwierzęcego, ale przede wszystkim we wstrzemięźliwości w mowie, odrzuceniu gniewu i złych uczynków. Kolejną ważną rzeczą w poście – zaznaczył władyka Paweł – jest doskonalenie się w cnotach chrześcijańskich, a we wszystkim tym należy zachować odpowiedni umiar i rozwagę. Jego Ekscelencja biskup Paweł, w pierwszych dniach Wielkiego Postu, uczestniczył w nabożeństwach wielkiego powieczerza, z czytaniem Wielkiego Kanonu Pokutnego św. Andrzeja z Krety w Parafiach prawosławnych Dekanatu Hajnowskiego: Soborze św. Trójcy w Hajnówce, Parafii p/w św. wlk. męcz. Jerzego w Siemianówce, Parafii p/w św. Jana Chrzciciela w Hajnówce oraz Parafii p/w św. wlk. męcz. Dymitra w Hajnówce.

Autor i zdjęcia: Jurek Marczuk