Pierwszy tydzień Wielkiego Postu w soborze św. Trójcy w Hajnówce

Po raz kolejny weszliśmy w okres wiosny duchowej. W tym błogosławionym czasie Wielkiego Postu każdy świadomy wierny podejmuje trud postu: wzmożonej ascezy, modlitwy, uczynków miłosierdzia. W soborze św. Trójcy w Hajnówce nabożeństwa pierwszego tygodnia postu, które sprzyjają duchowej autorefleksji i pomagają w pracy nad samym sobą, zgodnie z tradycją odbywały się codziennie. W czasie służb w ołtarzu modlił się Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. W poniedziałek 18 marca biskup Paweł przed rozpoczęciem jutrzni odczytał modlitwy inaugurujące post. Szczególnymi nabożeństwami pierwszego tygodnia postu są wielkie powieczerza, podczas których czytany jest Wielki Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety. Biskup Paweł celebrował to nabożeństwo pierwszego dnia Wielkiego Postu. Po przeczytaniu kanonu Jego Ekscelencja zwrócił się do zebranych z arcypasterskim pouczeniem. Wyjaśnił w nim znaczenie Wielkiego Postu w życiu chrześcijanina. Biskup Paweł życzył wszystkim aby tegoroczny okres przygotowania do święta Zmartwychwstania Pańskiego upłyną w spokoju, przynosząc refleksję i skruchę, które będą pierwszymi krokami na drodze ku pokonaniu pokus i słabości. W środę i piątek w soborze św. Trójcy w Hajnówce była celebrowana Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów. Pierwszy tydzień Wielkiego Postu zwieńczyło odczytanie kanonu ku czci św. Teodora Tyrona, na zakończenie którego zostało poświęcone i rozdane wiernym koliwo, ku pokrzepieniu dusz i ciał w wielkopostnym trudzie.

Autor i zdjęcia: Ks. Nikita Kazakiewicz