Biskup hajnowski Paweł przewodniczył nabożeństwu pasyjnemu w Warszawie

W niedzielne popołudnie 31 marca 2024 roku w warszawskiej katedrze św. Marii Magdaleny odsłużone zostało kolejne wielkopostne nabożeństwo pasyjne, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł w asyście stołecznego duchowieństwa. Po wysłuchaniu fragmentu św. Ewangelii wg ewangelisty Marka homilię wygłosił biskup Paweł. Hierarcha wiele uwagi poświęcił znaczeniu ofiary Zbawiciela i jej owocom. „Śmierć Chrystusa na krzyżu pojednała stworzenie ze Stwórcą, ponieważ Druga Osoba Św. Trójcy dobrowolnie złożyła siebie w ofierze za ludzkość, za wszystkie pokolenia żyjące do jak i po Chrystusie. Krzyż, dotychczasowe narzędzie strasznej kaźni stał się symbolem boskiej miłości, doskonałej ofiary złożonej za życie świata. Ta ofiara wymaga od każdego wierzącego reakcji, pracy nad sobą i naśladowania Zbawiciela” – zaznaczał biskup Paweł. W dalszej części homilii Jego Ekscelencja zachęcał do nauki miłości płynącej z krzyża Chrystusa, która powinna charakteryzować każdego, kto chce nazywać siebie Jego uczniem. Krzyż, a w następnie śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa uczą nadziei na zmartwychwstanie i życie wieczne każdego z nas. Kończąc, hierarcha zachęcał do wytrwałości w niesieniu indywidualnego krzyża, nie bacząc na trudności i przeciwieństwa. „Niosąc krzyż, tzn. walcząc każdego dnia z samym sobą, duchowo łączymy się z Chrystusem. Naśladując cierpliwość i miłość Chrystusa, krzyż stanie się naszą siłą i chlubą, a przede wszystkim drogowskazem do Królestwa Bożego” – zakończył Jego Ekscelencja. Kolejne wielkopostne nabożeństwo pasyjne w Warszawie odprawione zostanie 14 kwietnia, w IV niedzielę Wielkiego Postu.

Za: www.orthodox.pl

Zdjęcia: protodiakon Igor Kutovyi