Czternasta rocznica tragicznej śmierci arcybiskupa Mirona

10-04-2024 r. przypada czternasta rocznica katastrofy smoleńskiej. Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski, wzywa duchowieństwo i wiernych dekanatu hajnowskiego do upamiętnienia tragicznie zmarłych, ś. p. abp Mirona oraz wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej, poprzez gorliwą modlitwę indywidualną i wspólną, podczas wielkopostnych nabożeństw.

Wieczna o Tobie pamięć Władyko Mironie!

Arcybiskup Miron urodził się 21 października 1957 r. w Białymstoku. Od młodości przysługiwał w cerkwi – w katedrze św. Mikołaja. Ukończył szkołę podstawową w Białymstoku, Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie i Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej. 17 grudnia 1978 r. przyjął postrzyżyny w riasofor, a 9 dni później święcenia diakonatu. 15 lutego 1979 r. został wyświęcony na hieromnicha. W listopadzie 1979 r. śp. Metropolita Warszawski i całej Polski Bazyli dokonał postrzyżyn małej schimy hieromnicha Mirosława z imieniem Miron. Hieromnich Miron pełnił funkcję namiestnika monasteru p/w św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. Był rektorem Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego. W 1984 r. został podniesiony do godności ihumena, przyjęty w skład duchowieństwa diecezji białostocko-gdańskiej i mianowany proboszczem parafii p/w Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. W 1990 r. podniesiono Go do godności archimandryty i mianowano namiestnikiem monasteru w Supraślu. To dzięki staraniom przełożonego klasztoru, archimandryty Mirona, rozpoczęto rekonstrukcję głównej monasterskiej cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy, a także pozostałych budynków monasterskich. Klasztor powrócił do czasów swej świetności. 11 maja 1998 r., archimandryta Miron przyjął chirotonię i został biskupem hajnowskim. 15 sierpnia 1998 r. prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski mianował bp. Mirona Generałem Brygady i Ordynariuszem Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. Podczas ponad jedenastoletniej posługi biskupa Mirona wiele zmieniło się w wojskowej diecezji. Wyświęcono wielu nowych kapłanów. Ordynariat objął opiekę duszpasterską nad funkcjonariuszami Policji i Izby Celnej. Władyka Miron pełniąc swą posługę podróżował po wielu kontynentach – odwiedzał żołnierzy w najniebezpieczniejszych regionach świata, m.in. w Iraku, Afganistanie i Czadzie. Hierarcha reprezentował Polską Cerkiew podczas wielu uroczystości państwowych. W 2003 r. na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, abp Miron zdobył tytuł doktora nauk teologicznych z zakresu historii Kościoła. 10 maja 2008 r. bp Miron został podniesiony do godności arcybiskupa. Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Arcybiskup Miron, Biskup Hajnowski, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, zginął 10 kwietnia w katastrofie prezydenckiego samolotu Tu-154. Samolot rozbił się w Smoleńsku podczas lądowania. Nikt z 88 pasażerów i 7 członków załogi nie przeżył.

Autor: Redakcja