Rekolekcje wielkopostne duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego

9 i 10 kwietnia 2024 r. w Białowieży miały miejsce wielkopostne rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego. We wtorkowy wieczór duchowni zebrali się w parafialnej cerkwi p/w św. Mikołaja Cudotwórcy, aby po odczytaniu modlitw przed spowiedzią, sprawować wielkopostną jutrznię, przystępując do sakramentu pokuty. Następnego dnia, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego, była sprawowana święta Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów. Podczas Liturgii kazanie wygłosił ks. Nikita Kazakiewicz, wikariusz Soboru św. Trójcy w Hajnówce. Kaznodzieja podkreślił szczególne znaczenie sakramentów spowiedzi i św. Eucharystii w życiu każdego chrześcijanina. Nawiązując zaś do wyjątkowego okresu czwartego tygodnia Wielkiego Postu, podczas którego adorowany jest Krzyż Pański, podkreślił fakt, iż w swoich wielkopostnych zmaganiach i dążeniu do wewnętrznej przemiany wierny nigdy nie pozostaje w samotności. Zawsze jest przy nim obecny miłosierny Bóg. Bóg otaczający ludzi bezgraniczną miłością, której najdoskonalszym świadectwem jest ofiara życia Zbawiciela dobrowolnie złożona na krzyżu. Po zakończeniu św. Liturgii modlitewnie upamiętniono czternastą rocznicę tragicznej śmierci arcybiskupa Mirona i wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Następnie do zebranych zwrócił się Jego Ekscelencja biskup Paweł. Hierarcha przypomniał m. in. o tym, iż Wielki Post ma za zadanie przygotować nas do godnego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Cerkiew Chrystusowa poprzez święte sakramenty pokuty i Eucharystii daje nam możliwość oczyszczenia swego umysłu, serca i sumienia. W ten sposób pomaga nam w realizacji tego zadania. Duchowni nie mogą zapominać o odpowiedzialności, która na nich spoczywa. Należy troszczyć się i prowadzić wiernych poprzez post. Mobilizować ich do regularnego i świadomego przeżywania świętych sakramentów. Biskup Paweł podziękował duchowieństwu i wiernym za wspólną świętą Eucharystię, księżom spowiednikom za sumienne wypełnienie powierzonych im obowiązków. Jego Ekscelencja wyraził nadzieję, iż dzięki gorliwej modlitwie i cielesnej wstrzemięźliwości uda się ochronić otrzymaną, w czasie Eucharystii świętość, w spokoju przeżyć post, aby po jego zakończeniu w zdrowiu i duchowej radości przeżywać Zmartwychwstanie Pańskie.

Autor: ks. Mariusz Jurczuk

Zdjęcia: Ks. Nikita Kazakiewicz, autor