Chrystus Zmartwychwstał!

Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus umocni nas w świętości. Miłością i nadzieją napełni nasze serca. Niech wzmacnia naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią. Z głębi serca pozdrawiamy z radością Paschy Chrystusowej!

+ Paweł, Prawosławny Biskup Hajnowski wraz z Duchowieństwem Dekanatu Hajnowskiego