Uroczystości paschalne w hajnowskim soborze św. Trójcy

Święto Zmartwychwstania Pańskiego, w hajnowskim soborze św. Trójcy, jak co roku, zgromadziło rzesze wiernych. Przed rozpoczęciem jutrzni paschalnej oraz boskiej Liturgii powitano Święty Ogień, przywieziony z Ziemi Świętej, z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski oraz dzięki pomocy władz państwowych i samorządowych. Podczas Liturgii został odczytany list paschalny Świętego Soboru Biskupów PAKP. Pierwszy dzień świętowania Zmartwychwstania Pańskiego zakończyła paschalna wieczernia, której przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paw, Biskup Hajnowski. Podczas nabożeństwa wikariusz soboru św. Trójcy, ks. prot. Jerzy Charystoniuk, został podniesiony do godności mitrata.

Autor: Grzegorz Szczurak

Zdjęcia: ks. Nikita Kazakiewicz