Biskup hajnowski Paweł przewodniczył świątecznym uroczystościom w Kleszczelach

Szóstego maja parafia prawosławna w Kleszczelach uroczycie wspominała pamięć św. wielkiego męczennika Jerzego Zwycięzcy. Uroczystości rozpoczęły się paschalną jutrznią w kaplicy św. Jerzego odprawioną przez dziekana kleszczelowskiego okręgu, ks. prot. Sławomira Jarocewicza. Kaplica zlokalizowana jest przy zbiegu ulic Kościelnej i Białowieskiej. Wcześniej w tym miejscu znajdowała się drewniana świątynia z XVI wieku, która spłonęła 25 września 1924 roku. Obecna kaplica została wzniesiona pod koniec lat 90. XX wieku. Uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł. Hierarchę witały dzieci i młodzież miejscowej parafii, przedstawiciele koła Bractwa śww. Cyryla i Metodego, rada parafialna oraz proboszcz, ks. prot. Sławomir Jarocewicz, który wspomniał, że dzień jest szczególnie uroczysty, ponieważ jest to drugi dzień święta Zmartwychwstania Pańskiego, dzień pamięci św. Jerzego oraz rocznica stulecia wielkiego pożaru w Kleszczelach i spłonięcia drewnianej cerkwi św. Jerzego. Po odczytaniu św. Ewangelii z pouczeniem do przybyłych wiernych zwrócił się archimandryta Włodzimierz z Sak, który zaznaczył, że „paschalne zwycięstwo nad śmiercią i grzechem, nad ciemnością i brakiem nadziei pozwala spojrzeć zupełnie inaczej na nasze życie. Chrześcijanin jest człowiekiem żyjącym tu i teraz na ziemi, jednocześnie przynależy do innego, wiecznego świata. Święty wielki męczennik Jerzy uczy, że patrząc przez pryzmat Zmartwychwstania, nie powinniśmy bać się niczego. Zmartwychwstały obiecał nam wszystkim, że nie opuści nas przez wszystkie dni do zakończenia wieku”. Świąteczne uroczystości zakończyła doksologia do św. wielkiego męczennika Jerzego. Na zakończenie Jego Ekscelencja biskup Paweł podziękował za wspólną modlitwę oraz zaznaczył, że dzisiejsze święto odbywa się pod auspicjami jubileuszu stulecia uzyskania autokefalii – niezależności Cerkwi prawosławnej w Polsce oraz 15. rocznicy dostarczenia św. Ognia z bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego na terytorium PAKP. W trakcie św. Liturgii zgodnie z decyzją Świętego Soboru Biskupów ks. prot. Sławomir Jarocewicz uzyskał prawo noszenia mitry. Hierarcha przekazał ojcowskie błogosławieństwo Jego Eminencji metropolity Sawy, życząc zebranym prawdziwie paschalnej radości.

Autor: ks. Paweł Nikitiuk

Zdjęcia: Mladen Belchev, Anna Szczuka-Belchev